คนงานเซ็ง อ่อนประชาสัมพันธ์เลือกตั้งล่วงหน้า หวั่นกลับใช้สิทธิ 3 ก.ค.ลางานไม่ได้

พนักงานบริษัทเอกชน เรียกร้องให้บริษัทเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการเลือกตั้ง เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
 
นายสมหมาย   ทองเทพ อายุ 33 ปี คนจังหวัดอุบลราชธานี ทำงานเป็นพนักงานบริษัท เอกชนแห่งหนึ่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึงปัจุบัน กล่าวถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์ ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2554 ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตนเองจะต้องหาข้อมูลเองทุกครั้ง บริษัทมีการประชาสัมพันธ์น้อยมาก ปกติตนเองต้องทำงานตั้งแต่เวลา 07.00 น – 15.00 น แต่สภาวะปัจจุบันค่าครองชีพสูงต้องทำงานล่วงเวลา ( OT)  จนถึงเวลา 23.00 น ไม่สามารถรับข่าวสารจากโทรทัศน์ วิทยุได้ แม้แต่หนังสือพิมพ์บริษัทจัดสวัสดิการเพียง 1 เล่ม ซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนพนักงาน ทำให้ไม่ทราบเรื่องการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งครั้งนี้ไปขอใช้สิทธิไม่ทัน ทำให้ต้องเสียสิทธิในการใช้สิทธิเลือกตั้ง หากต้องกลับไปใช้สิทธิที่บ้านต่างจังหวัดก็ไกลมาก มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องลางาน ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะลางานได้หรือไม่ เพราะแค่การไปลงทะเบียนล่วงหน้าบริษัทยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้พนักงานได้รับรู้ หรืออำนวยความสะดวกให้ และอีกอย่างการไปใช้สิทธิเลือกที่บ้านก็ไม่รู้ว่า จะเลือกใคร หากพรรคการเมืองก็พอรุ้ว่าจะเลือกพรรคไหนบ้าง แต่บุคคลนี้บอกเลยว่าไม่รู้จัก เพราะไม่เคยเห็นหน้า การเลือกตั้งแบบนี้คิดว่าไม่มีประโยชน์ต่อ คนที่ย้ายถิ่นมาทำงานต่างพื้นที่อย่างเราเลย หากเป็นไปได้อยากใช้สิทธิเลือกส.ส.ในพื้นที่ ทำงาน เพราะพอจะเห็นบ้าง
 
เพ็รช   กล่อมวิญญา นักสื่อสารแรงงาน สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียม รายงาน