คนงานเชรามิคเฮ กลับเข้างานหลังนายจ้างตกลงโบนัส

P9250334

สหภาพแรงงานรอยัลปอร์ชเลน กลับเข้าทำงานแล้วหลังเจรจามานานกว่า 5 เดือน (หลังยื่นข้อเรียกร้อง 30เมษายน 2556) จนนายจ้างปิดงาน และลูกจ้างนัดหยุด กลางเดือนกันยายน 2556 นายจ้างยอมจ่ายโบนัสเท่าเดิมหลังขอลดไม่สำเร็จ 

คนงานรอยัลปอร์ชเลน ผลิตเซรามิคภาชนะใช้บนโต๊ะอาหาร โรงงานตั้งอยู่ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้มีการชุมนุมอยู่บริเวณริมถนนข้างโรงงาน เพื่อเรียกร้องกรณีที่นายจ้างขอลดสวัสดิการ ค่าจ้าง เงินเกษียณอายุ และค่าจ้าง โดยมีการเจรจาร่วม และเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาไกล่เกลี่ยกว่า 50 ครั้งแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ จนกระทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายลูกจ้างขอมตินัดหยุดงานเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 และนายจ้างใช้สิทธิปิดงานวันที่ 19 กันยายน 2556 ส่งผลให้คนงานกว่า 1,000 คนออกมาชุมนุม

P9250333P9250297

ทั้งนี้ผลการเจรจาล่าสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 นายจ้างบริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด(มหาชน) ได้ตกลงจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานเท่าเดิม คือ 73 วัน ส่วนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ 20 เดือนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเปิดโครงการซึ่งบริษัทจะเปิดครั้งละ 15 คนให้สมัครใจเข้าโครงการซึ่งคนงานที่จะเข้าโครงการเกษียณอายุนั้นต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ส่วนกรณีการปรับขึ้นค่าจ้างบริษัทจะพิจารณาปรับให้ตามความเหมาะสมซึ่งสมาชิกสหภาพแรงงานทุกคนได้กลับเข้าทำงานใน 1 ตุลาคม 2556

ทั้งนี้ข้อพิพาทแรงงานครั้งนี้นั้น เนื่องจากบริษัทได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อสหภาพแรงงาน เพื่อขอปรับลดค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานทุกคน จำนวน 3 ข้อ

1.การปรับค่าจ้างประจำปีในอัตราร้อยละ 4.8 ปรับใหม่เป็นตามที่บริษัทฯจะพิจารณาเองตามความเหมาะสมตามผลการประกอบการแต่ละปี

2. บริษัทขอยกเลิกการจ่ายโบนัสประจำปี จำนวน 73 วัน โดยขอปรับใหม่เป็น 30 วัน ของอัตราค่าจ้างในแต่ละปี

3. บริษัทขอยกเลิกค่าชดเชยพิเศษ กรณีเกษียณอายุ จากเดิมเคยให้ 20 เดือน ลดลงเหลือเพียง 10 เดือนเท่านั้น

P9250302P9250283

ทั้งนี้บริษัทฯให้เหตุผลที่ว่า ต้นทุนแรงงานสูงขึ้น เนื่องจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ
บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด(มหาชน) ผลิตภัณฑ์ประเภทเคลือบดินเผา เซรามิคภาชนะใช้บนโต๊ะอาหาร มีโรงงานผลิตอยู่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่อาคารมหาทุนพลาซ่า เพลินจิต กทม. โดยเน้นการส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกกว่าร้อยละ 80  และจำหน่ายภายในประเทศเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น สินค้าจากโรงงานแห่งนี้ จะมีเครื่องหมายสินค้าว่า “Royal porcelain” และ “Royal Bone China”

P9250272P9250279

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน