คนงานอ้อมน้อยเฮ ใช้บริการกระทรวงแรงงานไม่ต้องไปไกลถึงตัวจังหวัด

Untitled-7ตัวแทนสหภาพแรงงาน คนงาน อสม. กรรมการชุมชนและประชาชนย่านอ้อมน้อยร่วมเปิดศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จ.สมุทรสาคร

29 มกราคม 56นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานได้เป็นประธานในงานลงนามMOU (ความร่วมมือ)และเปิดศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จ.สมุทรสาคร อย่างเป็นทางการ ณ เทศบาลนครอ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครหลังจากที่มีการให้บริการมาตั้งแต่ 5 กันยายน 2555 มีผู้มาใช้บริการจำนวนวันละ 50 คน

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวว่า การเปิดศูนย์ครั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้แรงงานเพื่อให้เข้าถึงการบริการของกระทรวงแรงงานให้ทันต่อความต้องการของคนงาน อีกไม่นานก็จะเปิดสำนักงานประกันสังคมสาขา ที่ อ. สามพรานและหากคนงานท่านใดต้องการไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลจากเดิมที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่หนึ่งแสนถึงสามแสนบาทแต่ปัจจุบันเราได้ทำให้เหลือเพียงเจ็ดหมื่นบาท ประเทศอิสราเอลยังต้องการคนงานไทยอีกเป็นจำนวนมาก

Untitled-6Untitled-5

ส่วนนายสมศักดิ์ ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยได้กล่าวว่าการที่เทศบาลนครอ้อมน้อยได้ทำข้อตกลงกับกระทรวงแรงงานเพราะเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับคนงานและต้องการใช้ทรัพยากรที่มีคือสำนักงานเทศบาลนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าที่สุด หลังจากประธานกล่าวเปิดงานเรียบร้อยแล้วก็มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างเทศบาลนครอ้อมน้อยกับผู้แทนกระทรวงแรงงานเมื่อเสร็จแล้วประธานจึงทำการตัดริบบิ้นเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ

สำหรับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานประกอบด้วย 5 หน่วยงานของกระทรวงแรงงานได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มาประจำหน่วยงานละหนึ่งคน

ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันมีสถานประกอบการ จำนวน 8,509 แห่ง มีลูกจ้างจำนวน 387,436 คน ประชาชนมีรายได้สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

ภายในงานแบ่งเป็น 4 โซน คือโซนสร้างรายได้ การจัดนับพบแรงงาน การแนะแนวอาชีพและสาธิตอาชีพอิสระ กว่า 10 อาชีพโซนลดค่าครองชีพ  การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูกจากโรงงานกว่า 30 ร้าน โซนขยายโอกาส การฝึกอาชีพ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ฟรี และแสดงนวัตกรรมของสถานประกอบการ โซนหลักประกันชีวิต การตรวจสอบสิทธิของผู้ประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตลอดจนการบริการตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลและหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ส่วนกิจกรรมการสัมมนามีการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่เทศบาลนครอ้อมน้อย และการประชุมการจุดประกายการจ้างงานในกลุ่มผู้สูงอายุอีกด้วย และประธานในงานได้ไปตรวจเยี่ยมชมในทุกโซน บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในโซนที มีการจำหน่ายสินค้า ซึ่งงานจะเสร็จสิ้นในเวลา 16.00 น.

มงคล ยางงาม นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน