คนงานวีณาฯยุติการชุมนุม-หลังบรรลุข้อตกลง!

สหภาพแรงงานวีณา การ์เมนต์ ยุติการชุมนุมหลังนายจ้างยอมจ่ายโบนัส!  นายจ้าง-ลูกจ้าง จับมือสมานฉันท์ร่วมกันพัฒนาบริษัทให้เติบโตต่อไป

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 เวลา 13.30 น. หลังจากที่มีการเจรจาข้อพิพาทแรงงานระหว่างผู้แทนสหภาพแรงงานวีณา การ์เมนต์และผู้แทนบริษัทวีณา การ์เมนต์ โดยมีนายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมไกล่เกลี่ย พร้อมด้วย นายพูลสุข เพียรพิทักษ์ นายอำเภอวิหารแดง พ.ต.ท.แสวง บุญชู สว.ส.สภ.วิหารแดง และพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจากกระทรวงแรงงานและในพื้นที่สระบุรี ได้ร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อให้นายจ้างและผู้แทนลูกจ้างหาข้อยุติเรื่องการจ่ายเงินโบนัสที่ยังเป็นปัญหา ที่ความต้องการของฝ่ายลูกจ้างนั้นต้องการให้นายจ้างจ่ายเงินโบนัสจำนวน 60 วัน แต่นายจ้างยังคงยืนยันที่จะจ่ายเงินโบนัสให้เพียง 5 วัน ซึ่งหลังจากใช้เวลาไกล่เกลี่ยกว่า 6 ชั่วโมง ทั้งสองฝ่ายจึงบรรลุในข้อตกลงร่วมกัน โดยนายจ้างตกลงจ่ายเงินโบนัสให้กับลูกจ้างคนละ 30 วันสำหรับปี 2554โดยแบ่งจ่าย 2 งวดๆละ 15 วัน สำหรับโบนัสในปี 2555 พิจารณาจากค่าเฉลี่ยจากยอดผลิตรวมของการเย็บชุดชั้นในโดยต้องเย็บได้ไม่น้อยกว่า 2 โหล/คน/วันและกางเกงใน 2.5 โหล/คน/วัน บริษัทตกลงจ่ายโบนัสให้ในอัตรา 30 วันและหากมีการเย็บชุดชั้นในและกางเกงในได้มากกว่า 2 โหล บริษัทจะจ่ายเงินเพิ่มให้อีก 50 บาท/โหล  ส่วนข้อตกลงอื่นๆที่สามารถตกลงกันได้ เช่น บริษัทตกลงจ่ายเบี้ยขยันให้กับลูกจ้าง 135 บาทต่อ 15 วัน,ให้มีการปรับค่าจ้างขึ้นประจำปีๆละ 1 ครั้งโดยจัดให้มีการประเมินผลการปฎิบิตงานปีละ 2 ครั้ง , บริษัทตกลงจัดวันหยุดให้ลูกจ้างกรณี บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตรเสียชีวิต คนละ 3 วันโดยได้รับค่าจ้าง และจัดพวงหรีดเคารพศพพร้อมเงินร่วมทำบุญไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และบริษัทตกลงหักค่าบำรุงสมาชิกให้กับสหภาพแรงงานในแต่ละเดือน และการนัดหยุดงานเป็นอันยุติ ลูกจ้างกลับเข้าทำงานปกติในวันที่ 21 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

ภายหลังจากทั้งสองฝ่ายเซ็นต์ข้อตกลงสภาพการจ้างในเวลา 20.00 น.แล้ว ผู้แทนสหภาพแรงงานได้มีการชี้แจงข้อตกลงให้สมาชิกที่ชุมนุมรอฟังผลการเจรจากว่า 280 คน โดยส่วนใหญ่ต่างรู้สึกดีใจที่สามารถบรรลุในข้อตกลงได้ หลังมีการนัดหยุดงานมาแล้ว 3 วัน (ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม) และจะได้กลับเข้าทำงานในวันที่ 21 มกราคม 2555 โดยมีการทำกิจกรรมวัฒนธรรมคนงานยุติการชุมนุม ร่วมร้องเพลงคำมั่นสัญญาและจับมือร่วมกันเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงต่อไป

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวพื้นที่สระบุรี รายงาน