คนงานยื่นขอเพิ่มสวัสดิการ บ.อิงเกรส หลังสั่งย้ายไประยอง-มาเล

คนงาน บริษัทอิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด ชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ ปัญหา คือ บริษัทฯมีการโยกย้ายคนงานไปทำงานที่บริษัทอิงเกรสฯ ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสาขาบริษัทแม่ ภายในอาทิตย์หน้า เพื่อให้ไปทำงานชั่วคราว โดยคนงานไม่ทราบระยะเวลาที่ชัดเจน และไม่การแจ้งคนงานให้ทราบล่วงหน้า

วันที่ 29 มกราคม 2555 ตัวแทนคนงานบริษัทอิงเกรสฯ ได้เข้ามาขอคำปรึกษา ศูนย์ช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม กลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง เพื่อให้ช่วยแนะนำกรณีที่คนงานได้มีการร่วมกันลงรายชื่อจำนวน 76 คน จากคนงานทั้งหมด 207 คน เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้างทั้งหมด 8 ข้อ เช่น เรียกร้องเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของคนงาน ที่ต้องเช่าบ้านที่อยุธยา ค่าเดินทาง ฯลฯ

ขณะนี้มีคนงานส่วนหนึ่งที่ย้ายไปทำงาน อยู่ไม่ได้ และเดินทางกลับมาทำงานที่อยุธยา ซึ่งนายจ้างบอกว่า จะให้ใบเตือน หลังจากที่คนงานได้มีการพูคุยกับนายจ้างได้จัดที่พักให้คนงานที่พร้อมย้ายไปทำงานในจังหวัดระยอง แต่สวัสดิการเท่าเดิม

ทั้งนี้บริษัทฯได้มีการแจ้งคนงานให้ไปทำงานที่จังหวัดระยอง 70 คน ประเทศมาเลเชีย 30 คน โดยนายจ้างขอให้ไปช่วยงานที่นั้น 30 วัน มีคนงานหนีกลับมาแล้ว 50 คน การสั่งย้ายนายจ้างมีข้อเสนอต้อคนงานว่า หากไม่ย้ายไปทำงานตามที่สั่งก็ให้เขียนใบลาออก และหากคนงานย้ายไปทำงานที่ระยองจะมีงานล่วงเวลาให้ทำทุกวัน ส่วนคนงานที่ไปทำงานในมาเลเชีย ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม และมีเบี้ยเลี้ยงเพียงวันละ 100 บาท ที่คนงานหนีกลับมา เพราะอยู่ไม่ได้ค่าครองชีพที่มาเลเซียสูงมาก

ตอนนี้ที่บริษัทฯได้มีการซ่อมเครื่องจักร การที่ย้ายคนงานไปนายจ้างอ้างว่า กลัวน้ำท่วม ต้องย้ายการผลิตไปจังหวัดระยอง

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์ กล่าวว่า การย้ายงานของนายจ้าง แม้ว่าในการสมัครงานสัญญาว่าจ้างจะมีต่อท้ายเรื่องบริษัทสามารถโยกย้ายตำแหน่งงาน ที่ทำงาน แต่ไม่ใช่ความหมายในการที่ย้ายไปไกลข้ามจังหวัด ข้ามประเทศ ห่างจากโรงงานเดิมเป็นร้อยกิโลเมตร การย้ายงานไปไกลนายจ้างต้องมีการจ่ายพิเศษให้กับคนงานด้วย การที่จะย้ายคนงานไปทำงาน เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มาตรา122 เป็นการย้ายงานผิดที่อยู่อาศัย