คนงานยาง ทำเสียว ขอมตินัดหยุดงาน สุดท้ายบรรลุข้อตกลง

หลังจากที่สหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้างบริษัท สยามมิชลิน จำกัด (แหลมฉบัง)เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสหภาพการจ้างประจำปี 2555 มีการเจรจามาหลายครั้ง แต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ นำมา
การเปิดประชุมใหญ่วิสามัญขอมตินัดหยุดงานของสหภาพแรงงานเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ผลมติเป็เอกฉันท์ แต่ทั้งสองฝ่ายประสงค์ที่จะเจรจากันต่อ
ด้านความเคลื่อนไหวบริเวณหน้าโรงงานเมื่อวัน
ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเป็นวันนัดเจรจาครั้งแรกหลังจากสหภาพแรงงานประชุมใหญ่
วิสามัญ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยพื้นที่บริเวณลานจอดรถหน้าบริษัทซึ่งเป็นพื้นที่การนัดชุมนุมของคนงาน มีแผงรั้วกั้นเป็นแนวยาวและมีชายแต่งชุดคล้ายทหารเรือมารักษาความปลอดภัยพร้อมทั้งติดข้อความประกาศว่า“พื้นที่บริเวณนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทสยามมิชลินฯห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต”
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องไมตรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีการเจรจาข้อพิพาทแรงงานกันอีกครั้ง โดยมีตัวแทนจากภาครัฐทำหน้าที่ประนอมข้อพิพาทซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้
ทั้งนี้ตัวแทนฝ่ายนายจ้างประกอบด้วย 1.นาย ลิขิต สรรพสุข 2.นาย พิพัฒน์ หลิมไชยกุล 3.นาย ครรชิต จิรธนเสถียร 4.นาย สาโรจน์ สุริยะมาต 5.นาย ถิรพล เมืองเนาว์ 6.นายนัฐวัฒน์ ชาติวัฒนา 7.นาย วิชัย ตระกูลนุช ตัวแทนฝ่ายลูกจ้างประกอบไปด้วย 1.นาย ธนกร สมสิน 2. นาย สมหมาย ประไว 3.นาย ประสิทธิ์ แก้วสุวรรณ 4. นาย สมัย คูณสวัสดิ์ 5. นาย ไพโรจน์ ดีเพลีย 6. นาย รังสรรค์ มนต์ชัยสงค์ 7.นาย ธเนศ ดีอ่วม และที่ปรึกษาลูกจ้าง นาย สมพร ขวัญเนตร โดยมี นาย ประดิษฐ์ สุรชัย นาย สมพงษ์ คล้อยแคล้ว นาย สมหวัง หมอยาดี นาย ขจรศักดิ์ พงษ์สุนทร ทำหน้าที่เป็นพนักงานประนอมข้อพิพาท

 

สรุปข้อตกลงมีดังนี้

สรุปข้อตกลงสภาพการจ้าง
  จากเดิม ปี2555 ปี2556
1.ค่าเดินทาง 44บ./วัน 50 บ./วัน 52บ./วัน
2.ค่ากะ 10/ชม. 10.50 บ./ชม 10.50 บ/ชม

สรุปบันทึกข้อตกลงร่วม

31.เงินช่วยเหลือ สร. 30,000 บาท 60,000 บาท 60,000 บาท
42.วันหยุดสำหรับดำเนินกิจกรรม สร. 10 วันทั้งคณะ 40 วันต่อคณะ 40 วันต่อคณะ
53.ปรับค่าจ้างตามค่าแรงขั้นต่ำ ค่าจ้างเริ่มต้นวุฒิ ม6. 10,000 บาท (เงินเดือนระหว่าง 10,000-12,000บาทปรับตามโครงสร้างบริษัทแต่ต้องไม่มีการแซงหน้ากัน)อัตราค่าจ้าง12,000-23,000บาทปรับ 500 บาทส่วนเงินเดือนตั้งแต่ 23,000 บาทบริษัทพิจารณาปรับตามสัดส่วนแต่ต้องไม่มีการแซงกัน
64.โบนัส 3.3 เดือน 2.4 เดือนบวก 15,000บาท
75.วันหยุดพักผ่อนประจำปีเพิ่มอีก2วัน 16 วัน

18 วัน

86.ข้อตกลงสภาพการจ้าง 1ปี6 เดือน

2 ปี

ทั้งนี้หลังจากการเจรจายุติลง ตัวแทนฝ่ายนายจ้างได้ประสานงานให้บริษัทนำรั้วกั้นออกและพนักงานสามารถชุมนุมได้ตามปกติ (เผยแพร่ใหม่หลังเว็ปไซต์ถูกแฮก)

                             สมหมาย ประไว นักสื่อสารแรงงานศูนย์สื่อสารแรงงานภาคตะวันออก รายงาน