คนงานยางยื่นปรับสภาพการจ้าง เจอนายจ้างสวนขอคืน สั่งแกนนำไม่ให้เข้าทำงาน

มิชชลิน

สหภาพแรงงานมิชลินยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้างหวังประสภาพการจ้างใหม่ เจอนายจ้างยื่นสวนขอลด แถมสั่งตัวแทนเจรจาฝ่ายสหภาพไม่ต้องเข้าทำงาน อ้างสะดวกต่อการเจารา

สหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ ชบ.135/2552 เลขที่ 294/21 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สังกัดกลุ่มภาคตะวันออกและสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย นายจ้างบริษัทสยามมิชลิน(แหลมฉบัง)จำกัด ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เลขที่ 87/11 ม.2 ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ยื่นข้อเรียกร้องประจำปี 2557เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 จำนวนทั้งหมด 9ข้อ เมื่อวันที่ 3กุมภาพันธ์2557และนายจ้างยื่นข้อเรียกร้องสวนในวันเดียวกันพร้อมคำสั่งมอบหมายงานแก่ตัวแทนเจรจาและไม่ต้องเข้าปฏิบัติงานโรงงานอ้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ตัวแทนเจรจา

หลังจากที่สหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทยยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างประจำปี2557และนายจ้างยื่นข้อเรียกร้องสวนในวันเดียวกันพร้อมคำสั่งมอบหมายงานแก่ตัวแทนเจรจาโดยไม่ต้องเข้าปฏิบัติงานในโรงงานอ้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ตัวแทนเจรจาโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

ช่วงเย็นวันที่ 5 กุมภาพันธ์เวลา ประมาณ17.30 นกลุ่มคนงานของบริษัทผลิตยางรถยนต์ชื่อดังยี่ห้อมิชลิน ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กว่า200 คน รวมตัวชุมนุมอยู่ริมถนนและเกาะกลางถนนบริเวณด้านหน้าบริษัทเป็นเหตุให้การจราจรติดขัดส่วนพื้นที่บริเวณบนฟุตบาทมีรั้วเหล็กกั้นเป็นแนวยาวตลอดบริเวณโรงงาน พร้อมทั้งมีป้ายติดข้อความเกี่ยวกับระเบียบวินัยของบริษัท ห้ามทำการชุมนุมหากฝ่าฝืนบริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบวินัยของบริษัท

นาย ธนกร สมสิน ประธานสหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทยแกนนำผู้ชุมนุม เปิดเผยว่า วันนี้พวกเราพนักงานของบริษัทสยามมิชลิน นัดรวมตัวเพื่อชี้แจงผลการเจรจานัดแรกกับฝ่ายบริหาร ให้กับพนักงานและสมาชิกทราบ หลังจากได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์2557 ซึ่งฝ่ายบริหารก็ยื่นสวนพร้อมทั้งมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ตัวแทนเจรจาเข้าทำงานภายในโรงงานโดยอ้างเพื่ออำนวยความสะดวกแต่ตามที่เห็นฝ่ายบริหารกลับนำรั้วเหล็กกันมากั้นพื้นที่ที่เราจะชี้แจง ทำให้เราไม่มีพื้นที่ เราเลยต้องอาศัยบริเวณไหล่ถนนส่วนหนึ่งและเกาะกลางถนนส่วนหนึ่ง อาจจะทำให้พี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนต้องลำบากนิดหนึ่ง ก็ต้องขออภัยด้วยและขอให้เห็นใจพวกเราด้วย แต่เราจะใช้เวลาแค่ครั้งละ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นเราก็สลายตัวแล้ว

นายธนกร กล่าวอีกว่า เนื่องจากสภาพการจ้างของสหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทยกับบริษัทฯจะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 มีนาคม 2557 นี้ วันที่ 3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อฝ่ายบริหารทั้งหมด 9 ข้อดังนี้

1. ขอให้บริษัทจ่ายโบนัสพิเศษประจำปี 2556 ให้กับพนักงานทุกคนในอัตรา 4.7 เท่าของฐานเงินเดือน(เดือนสุดท้ายของปี2556) พร้อมทั้งเงินบวกอีกคนละ 40,000 บาทและให้ยกเลิกเงื่อนไขการตัดเงินโบนัสพิเศษทุกกรณี

2. ขอให้บริษัทฯจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานทุกคนเดือนละ2,700 บาท

3. ขอให้บริษัทฯปรับเงินค่าจ้างประจำปีให้กับพนักงานทุกคนตามเกณฑ์การประเมินผลงานของบริษัทฯโดยให้ปรับเงินค่าจ้างตามอัตราดังนี้

ดีเลิศ ปรับเงินขึ้น 8% ของฐานเงินเดือน

ดีมาก ปรับเงินขึ้น 7% ของฐานเงินเดือน

ดี ปรับเงินขึ้น 6% ของฐานเงินเดือน

พอใช้ ปรับเงินขึ้น 5% ของฐานเงินเดือน

ปรับปรุง ปรับเงินขึ้น 4% ของฐานเงินเดือน

4. ขอให้บริษัทจัดหาข้าวฟรีให้กับพนักงานทุกคนในวันทำงาน

5. ขอให้บริษัทฯจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับความร้อนทั้งระบบ(แผนกอบยาง)จำนวน 20 บาทต่อวัน

6. ขอให้บริษัทฯจ่ายเงินเบี้ยขยันให้กับพนักงานทุกคนจำนวน 1,000 บาทต่อเดือน

7. ขอให้บริษัทหักเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพฯ ณ ที่จ่ายให้กับสหภาพฯพร้อมจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสหภาพฯปีละ 120,000 บาท

8. ขอให้บริษัทสนับสนุนวันดำเนินกิจกรรมสหภาพฯโดยไม่ถือเป็นวันลาให้กับคณะกรรมการสหภาพฯจำนวน 7 วัน/คน/ปี และเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิกรวม 30 วันต่อปี

9. ขอให้บริษัทฯจัดสวัสดิการซื้อยางรถยนต์ให้กับพนักงานปีละหนึ่งสิทธิในราคาส่วนลด 50%(ราคาขาย ณ วันที่ซื้อ)

ฝ่ายบริหารก็ได้ยื่นข้อเรียกร้องสวนมาด้วย 2 ข้อเช่นกันคือ

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ: ปรับอัตรากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่วนบริษัทฯสมทบในทุกอายุงานให้เหมาะสมกับความสามารถในการจ่าย

2. วันลากิจ:ทบทวนปรับจำนวนวันลากิจโดยที่ได้รับค่าจ้างและเงื่อนไขการลาตามความเหมาะสม

ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราพนักงานเองก็หวังเสมอว่าบริษัทหรือฝ่ายบริหาร จะเห็นใจพนักงานระดับปฏิบัติการและแบ่งผลกำไรรวมทั้งสวัสดิการที่ดี เพราะที่ผ่านมาพวกเราทุ่มเทให้กับบริษัทมาตลอด การเจรจานัดต่อไปก็จะเป็นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 น. ที่ การะบุหนิงรีสอร์ทแอนสปาร์ ในอำเภอศรีราชา ก็เชิญเพื่อนๆสมาชิกพี่น้องผู้ใช้แรงงานติดตามให้กำลังใจกับตัวแทนเจรจาด้วยนะครับ นาย ธนกร กล่าวเสริม

นักสื่อสารแรงงานภาคตะวันออก รายงาน