คนงานมึน! ถูกเลิกจ้าง-วิ่งฟ้องศาลสระบุรี จนท.เมินไม่รับเรื่อง!ไล่ไปศาลลพบุรี!!

คนงานหวังพึ่งศาลขอความเป็นธรรมหลังถูกเลิกจ้าง –ทำคำฟ้องเสร็จยื่นศาลจังหวัดสระบุรีเพื่อส่งสำนวนต่อให้ศาลแรงงานภาค 1 กลับถูกเมิน อ้าง ขัดระเบียบ แม้ อสร.เจรจาก็ยังไร้ผลแถมไล่ส่งไปลพบุรี !

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลาประมาณ 14.00 น.ลูกจ้างบริษัทผลิตและขนส่งก๊าซอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี ซึ่งถูกเลิกจ้างจากข้อกล่าวหาหลีกเลี่ยงการเป่าตรวจแอลกอฮอล์ และหวังบารมีศาลเป็นที่พึ่งร้องขอความเป็นธรรม หลังจากอาสาสมัครรับเรื่องร้องทุกข์ (อสร.) ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงานพื้นที่สระบุรี ได้ดำเนินการร่างคำฟ้องให้ จึงได้นำไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดสระบุรี เพื่อประสานงานส่งต่อไปยังศาลแรงงานภาค 1 จังหวัดลพบุรีในการประทับรับฟ้อง แต่กลับถูกปฎิเสธจากเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสระบุรี อ้างว่า ไม่มีหน้าที่รับเรื่องเกี่ยวกับคดีแรงงาน และให้ไปยื่นฟ้องที่ศาลแรงงานภาค 1 แห่งเดียวเท่านั้นจะยื่นที่ศาลจังหวัดไม่ได้  หลังทราบเรื่อง อสร.จึงได้ประสานไปที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องของศาลจังหวัดสระบุรี และชี้แจงให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติว่า ศาลจังหวัดสระบุรีต้องรับเรื่อง และประสานงานกับศาลแรงงานภาค 1 เพื่อประทับรับฟ้อง แต่ถูกปฏิเสธว่า ศาลจังหวัดสระบุรีไม่มีระเบียบปฏิบัติหรือมีหน้าที่ส่งเรื่องแต่อย่างใด และให้ไปยื่นฟ้องที่ศาลแรงงานภาค 1 ที่จังหวัดลพบุรีเอง

นายพรนารายณ์  ทุยยะค่าย อสร.พื้นที่สระบุรี กล่าวว่า รู้สึกงงมากกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ศาลที่ไม่รับเรื่อง โดยปกติการยื่นฟ้องคดีแรงงานนั้น สามารถยื่นได้ที่ศาลยุติธรรมหรือศาลจังหวัดที่ตนเองอยู่หรือมูลคดีเกิด ซึ่งวิธีปฎิบัติของศาลนั้นก็จะต้องประสานไปยังศาลแรงงานเพื่อประทับรับฟ้องและกำหนดนัดวันไกล่เกลี่ย และทุกครั้งที่มีคดีแรงงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีก็จะยื่นฟ้องที่ศาลสระบุรีก็ไม่เคยมีปัญหาใด แต่ครั้งนี้ให้ลูกจ้างไปยื่นฟ้องกลับถูกไล่ให้ไปยื่นฟ้องที่ศาลแรงงานภาค 1 ซึ่งอยู่ไกลถึงจังหวัดลพบุรี ทำให้ไม่มีความสะดวกในการดำเนินคดีเป็นอย่างมาก และคิดว่าจะต้องมีการทำหนังสือถึง ผอ.ศาลสระบุรีเพื่อขอคำชี้แจงต่อไป

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวพื้นที่สระบุรี รายงาน