คนงานมิชลิน เซ็งฯเจอด่านตรวจ ก่อนใช้สิทธิลงมตินัดหยุดงาน

3

วันที่8มีนาคม57 เวลาประมาณ17.00น. พนักงานบริษัทสยามมิชลินซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย ในนิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ออกอาการเซ็งหลังใช้เวลาพักเบรคเพื่อเข้าร่วมประชุมลงคะแนนมตินัดหยุดงานเจอด่านตรวจก่อนเข้าหอประชุม ณ. หอประชุมการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย ทำการปิดหีบนับคะแนนหลังการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อขอมตินัดหยุดงานหลังเจรจากับนายจ้างไม่คืบหน้า โดยผลคะแนนออกมาดังนี้ จำนวนสมาชิกที่แจ้งต่อนายทะเบียน 1,212คน จำนวนสมาชิกลงทะเบียน 1,046 คน จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด1,004 คน บัตรดี996ใบ บัตรเสีย8ใบมตินัดหยุดงาน992 เสียง ไม่นัดหยุดงาน4เสียง

2

ในการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ทั้งนี้สมาชิกได้รับรองมติให้สหภาพเป็นผู้ดำเนินการหลังจากนี้ ซึ่งสหภาพจะส่งเอกสารบันทึกการประชุมให้เจ้าหน้าที่แรงงานรับรองต่อไป

นาย เอ นามสมมุติ พนักงานและเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทยเปิดเผยว่า วันนี้ตนเองเข้ากะบ่าย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้แต่ตนต้องการใช้สิทธิลงลงคะแนน ในฐานะสมาชิกของสหภาพฯจึงต้องใช้เวลาเบรค ขับรถไปลงมติในที่ประชุมปรากฎว่าก่อนออกจากโรงงานก็มีหัวหน้างานคอยกดดันเหมือนคอยจับเวลาเบรคว่าเกินหรือไม่ เท่านั้นยังไม่พอขณะขับรถก่อนจะถึงหอประชุมของการนิคมซึ่งเป็นที่จัดการประชุมตรงแยกโรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบังกลับเจอด่านตำรวจ3นายมาทำการตั้งด่านและเรียกตรวจ ดีที่ตนเองมีอุปกรณ์ครบตามกฎหมาย แต่สังเกตุเห็นว่า ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง3นายจะเน้นเฉพาะพนักงานมิชลินเท่านั้น และมีเพื่อนพนักงานหลายคนถูกเขียนใบสั่ง ยึดใบขับขี่ไว้ก่อน บางคันก็ยังไม่ให้ไป และมีพนักงานมิชลินด้วยกันขับรถกระบะมารับเพื่อไปที่ประชุม ทั้งนี้มีเพื่อนพนักงานหลายคนตั้งข้อสงสัยว่า ทำไมตำรวจ3นายจึงมาตั้งด่านในพื้นที่การนิคมฯเวลา17 นาฬิกาและตั้งแค่ประมาณ1ชั่วโมงก็เลิก ซึ่งตนเองได้เข้าร่วมลงมติและกลับเข้าทำงานต่อตามปกติ

1

ด้าน นาย สมพร ขวัญเนตร ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ให้ความคิดเห็นว่า การมาตั้งด่านครั้งนี้รู้สึกผิดปกติ อีกทั้งชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ พื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ของการนิคมแหลมฉบัง และทราบจากคนงานว่าจะเน้นเรียกตรวจเฉพาะพนักงานมิชลิน ซึ่งเรื่องนี้หากตนได้มีโอกาสเจอผู้นำสหภาพฯของการนิคมฯจะนำเรื่องนี้ปรึกษาหารือด้วย

นักสื่อสารแรงงานภาคตะวันออก รายงาน