คนงานพานาโซนิคจัดผ้าป่าสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนต่างจังหวัด

33

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.56 สหภาพแรงงานเดินทางจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปมอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่เด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านเมืองแฝก ต.เมืองแฝก อ.ลำปรายมาศ จ.บุรีรัมย์ เวลาประมาณ 09.00 น. คณะสหภาพแรงงานพานาโซนิค นำโดยนายเฉลย สุขหิรันต์ ปธ.สหภาพแรงงานพานาโซนิด เข้าไปมอบ

นายอดิศักดิ์ โพธิ์นา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่าโครงการผ้าป่าเราได้จัดทุกๆโดยคณะกรรมการมีการขอรับบริจาคกับสมาชิกสหภาพแรงงาน เพื่อสนับสนุนสังคมภายในและภายนอก ภายในคือให้สมาชิกได้รู้จักการเสียสละ มีน้ำใจเนื่องด้วยทุกๆเช้าไปทำงานเย็นกันบ้านไม่มีโอกาสทำบุญ หรือมีการเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ ส่วนภายนอก คือเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส และทำให้สังคมรับรู้ถึงเรื่องระบบสหภาพแรงงาน จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่า ได้รับการประสานงานจากอาจารย์ว่ามีผู้ประสงค์จะบริจาคอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนนักเรียน ผมจึงมีความปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง เพราะโรงเรียนแห่งได้มีนักกีฬาที่ติดทีมชาติสร้างชื่อเสียงมาแล้ว เป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนสุดท้ายขอให้คณะที่มามอบจงมีแต่ความสุขและความเสร็จทุกประการเทอญ

นายเฉลย สุขหิรันต์ ประธานสหภาพแรงงานพานาโซนิค กล่าวว่าอุปกรณ์กีฬาที่ทางเรานำมามอบให้ไม่มากนักแต่เชื่อว่ามันจะเป็นกำลังใจให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี เพราะเห็นความตั้งใจของเด็กแล้วไปถึงระดับสากลได้ถือว่าเป็นความตั้งใจอย่างยิ่ง แต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังมองอยู่คือเด็กเหล่านี้โตขึ้นมาอายุถึง 18 ปีก็ต้องเข้าเป็นผู้ใช้แรงงาน เราเองเป็นผู้นำถึงมองเห็นความสำคัญของแรงงานแต่ภาพออกมามีแต่ประทวง ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเท่าไรนักแต่เป็นการต่อสู้สิทธิของคนงานเพื่อแรงงานคนรุ่นหลัง ขอให้ใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

22

มีการทำกิจกรรมร่วมกันเด็กนักเรียนจำนวนหนึ่ง ที่อาจารย์ได้จัดมาตอนรับทางสหภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เปรี้ยงกระโทก โรงเรียนแห่งนี้มีการสนับสนุนให้ความสำคัญกับการกีฬาเป็นอย่างมาก มีนักศึกที่เคยได้ไปแข็งระดับทีมชาติไทย คือนักกรีฑา 4×100 เมตร ชื่อ นายทัศกร วรรณกิจ และยังมีทีมระดับจังหวัดอีกหลายคน จึงทำให้เด็กๆมีความใฝ่ฝัน และตั้งใจอย่างมากในการเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้
โรงเรียนบ้านเมืองแฝก มีอาจารย์ ภารโรง ทั้งหมด 14 คน มีเด็กนักศึกษาจำนวน 120 คน มีหลักคุณธรรมอยู่ 5 ประการคือ
1. มีความซื่อสัตย์ต่อกัน
2. มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
3. มีความรับผิดชอบร่วมกัน
4. มีความเห็นอกเห็นใจกัน
5. มีความวางใจกัน
มีสหกรณ์ร้านค้าที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของพ่อหลวงคือรู้กันกันแบ่งปัน รูปแบบของสหกรณ์ร้านค้า ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนขาย และมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ มีการปันผลปีที่ผ่านมาจำนวน 2 % ให้กับสมาชิกผู้ถือหุ้น หุ้นละ 10 บาท
คำขวัญประจำบ้านเมืองแฝก เหนือสุดลำปรายมาศ ธรรมชาติเมืองเก่า ข้าวอ้อยพันธุ์ดี มัดหมี่ผ้าไหม คนงามรักกัน
เมื่อมอบเสร็จเด็กนักเรียนแสดงความดีใจและกล่าวขอบคุณ ซึ่งในส่วนกรรมการทุกคนต่างก็กล่าวเป็นเสียงเดียงกันว่าอยากมีโครงการอย่างนี้ทุกๆปี

นายอรรถพล พรมหา นักสื่อสารแรงงาน รายงาน