คนงานบ.ซีดี โอดนายจ้างทิ้งไม่เรียกกลับเข้าทำงาน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554 คนงาน บริษัทชีดี คาร์ตอน พัลล์ ผลิตกล่องลูกฟูก ร้องทุกข์ที่ศูนย์ช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม กลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง(สาขา ศูนย์เรียนรู้ และส่งเสริมสิทธิแรงงาน) ว่า บริษัทมีคนงาน 30 กว่าคน ทำงานมากว่า 10 ปี ได้รับค่าจ้างวันละ 256 บาท ตั้งแต่น้ำท่วมต้นเดือนตุลาคม 2554 นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง และไม่เรียกกลับเข้าทำงาน ทั้งหมด 5 คน ซึ่งขณะนี้นายจ้างได้เรียกคนงานส่วนหนึ่งให้กลับเข้าทำงานแล้ว โดยจ่ายค่าจ้างร้อยละ 75

ทั้งนี้ คนงานยังเล่าให้ฟังอีกว่า นายจ้างได้จ้างแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานแทนพวกเขาแล้ว สภาพคนงานทั้งหมดตอนนี้ ลำบากเพราะไม่มีงานทำทั้งครอบครัว ไม่มีเงินใช้จ่ายในครอบครัว ค่าเลี้ยงดูบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบ้าน และค่าผ่อนรถ อยากให้นายจ้างให้ความชัดเจนว่า จะจ้างทำงานต่อหรือว่า จะเลิกจ้าง เพราะเห็นว่ายังไม่เรียกกลับเข้าทำงานเสียที

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน