คนงานทำยางใช้สิทธิเลือกตั้ง คปอ. สหภาพหวั่นกกต.ห้ามหาเสียง

คนงานทำยางใช้สิทธิเลือกตั้ง คปอ. ครั้งแรก สหภาพฯตั้งข้อสังเกตหวั่นนายจ้างจัดทำเพื่อตามกฎหมาย ห่วงสมาชิกสหภาพไม่รู้

เพราะกกต.ห้ามหาเสียง 

วันที่ 16 สิงหาคม2554 ณ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด (แหลมฉบัง) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เลขที่ 87/11 หมู่2 ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ (คปอ.) เป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระลงทั้งนี้ บริษัทฯแต่งตั้งพนักงานจำนวน 5 คน ทำหน้าที่เป็น กกต. เปิดรับสมัครลูกจ้างที่ประสงค์จะลงรับสมัคร ซึ่งมีผู้สมัครทั้งสิ้น14 คน โดยมีตัวแทนจากสหภาพแรงงานลงสมัครทั้งหมด 6 คน ทั้งนี้ กกต. ได้กำหนด วันเวลา คุณสมบัติ ของผู้สมัคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และระเบียบดังนี้

ประกาศเปิดรับสมัครวันที่ 3-6 สิงหาคม 2554 จำนวน 4 วัน และกำหนดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 16, 17,23 ส.ค. 54 เวลา 9.00 น.ถึงเวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร  ด้านคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้มีสิทธิลงคะแนนต้องเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการที่ไม่มีลูกน้อง ส่วนกฎกติกาของผู้สมัครคือ 1 กกต.ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครแจกแผ่นพับใบปลิวเพื่อหาเสียงในบริเวณโรงงาน 2ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียงในการหาเสียง  3 อนุญาตให้ผู้สมัครเดินหาเสียงได้ในโรงงานแต่ต้องไม่ใช่เวลางานของผู้สมัครและของเพื่อนร่วมงาน

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของคนงานในรั้วบริษัทสยามมิชลินฯแหลมฉบังที่ปีนี้บริษัทฯจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ( คปอ. )ซึ่งบรรยากาศใน วันแรกของการเลือกตั้ง คนงานได้ทยอยมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามจากตั้งข้อสังเกตของสหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทยพบว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ปัญหาที่พบมีให้เห็นอยู่มาก ยกตัวอย่างเช่น

1.  กกต.ขาดการประชาสัมพันธ์ทำให้ผู้ที่ต้องการมาลงสมัครไม่ทราบข่าวการเลือกตั้ง

2. ไม่อนุญาตให้แนะนำตัวหรือหาเสียงเป็นเหตุให้ผู้ลงคะแนนไม่ทราบว่าใครเป็นใคร

3.  การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้คนมาใช้สิทธิทำเฉพาะเวลา 11.45 น. ของทุกวันทำให้พนักงานที่เข้ากะบ่ายและกะดึกไม่ทราบข่าวสาร

4.  ผู้สมัครส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นสมาชิกสหภาพฯส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับเทรนเนอร์ประจำแผนกต่างๆ

5.  กกต.ไม่มีตัวแทนจากสหภาพแรงงานเข้ามาทำหน้าที่

6.  การระบุว่าใครมีสิทธิและไม่มีสิทธิยังแยกแยะไม่ชัดเจน เป็นต้น

พนักงานคนหนึ่งกล่าวว่า ตนเองทำในแผนกบัญชีไม่มีลูกน้องเมื่อไปตรวจสอบพบว่าไม่มีชื่อในการใช้สิทธิได้แจ้ง กกต. เพื่อขอใช้สิทธิ แต่ทางกกต. ระบุว่างานที่ตนเองรับผิดชอบนั้นขึ้นตรงกับส่วนกลางคือมาร์เกตติ้งฯที่กรุงเทพฯ แต่ตนก็ยังสงสัยอยู่ว่าตนทำที่แหลมฉบังและต้องทำตามกฎระเบียบรวมทั้งกฎความปลอดภัยต่างๆของที่นี่ อีกทั้งเมื่อครั้งหักเงินเดือน 13.04% ตนก็ยังถูกหักด้วย ถ้าเป็นอย่างที่ กกต. แจ้งตนจะต้องไม่ถูกหักเงินในครั้งนั้น ซึ่งเป็นอะไรที่ตนไม่เข้าใจเหมือนกัน แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นอะไรมากเพียงแต่ไม่เข้าใจและสงสัยแค่นั้นเอง  

ด้านตัวแทนสหภาพแรงงานฯแสดงความคิดเห็นว่า อย่างไรก็ตามก็ต้องชื่นชมบริษัทฯที่จัดให้มีการเลือกตั้งในครั้งนี้ถึงแม้จะมีอุปสรรคหรือปัญหาก็ตามแต่ก็เป็นก้าวแรกที่ดีและสหภาพฯก็จะเคียงข้างเพื่อพัฒนาในทุกๆด้าน ซึ่งผลการเลือกตั้งก็ต้องรอการนับคะแนนวันที่ 23 ส.ค.54 ซึ่งเราก็จะติดตามต่อไป                                                               

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มภาคตะวันออก   รายงาน