คนงานช้ำ นายจ้างอ้างแก่ให้เขียนใบลาออก แทนเลิกจ้าง

SAM_0015

ลูกจ้างช้ำทำงานให้นายจ้างมาจนแก่  แต่มาถึงวัยปลดเกษียณให้เขียนใบลาออกแล้วจะให้เงินช่วยเหลือต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด  หากยอมเขียนใบลาออกจะให้เขียนใบสมัครใหม่เป็นลูกจ้างชั่วคราว  ไม่มีสวัสดิการใดๆทั้งสิ้น

วันที่  29  กันยายน  พ.ศ.  2556 ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ คสรท. เขตพื้นที่อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  รับเรื่องราวร้องทุกข์ จากนางสาวละเอียด  หงวนตัด  คนงานวัย 63  ปี ถูกนายจ้างให้เขียนใบลาออกแทนการเลิกจ้างเพราะนายจ้างอ้างว่าอายุมาก(แก่)และเป็นพนักงานรายเดือน  แผนกผู้ฝึกสอนงานพนักงานใหม่  บริษัทเซ้าท์อีสต์เท็กช์ไทล์ จำกัด  เขตอำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้มีพนักงานประมาน  800 กว่าคน  ผลิตสินค้าประเภทสิ่งทอ ลูกจ้างเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่   23  ตุลาคม  พ.ศ. 2538  ที่ผ่านมาได้ทุ่มเทกำลังแรงกายด้วยดีเสมอมาโดยไม่เคยขาดงานไม่เคยมาสายเป็นเวลากว่า   18  ปี

SAM_0013SAM_0002

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.  2556  เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นเมื่อผู้จัดการฝ่ายบุคคลได้เรียกลูกจ้างไปรับทราบการบอกเลิกสัญญาการจ้าง  โดยกล่าวอ้างว่าพนักงานได้ทำงานเกินจากอายุ  60 ปีมาเป็นเวลา  3  ปีแล้ว ทางบริษัทมีนโยบายให้เงินช่วยเหลือ  4  เดือน   และโดยเฉพาะกับหัวหน้างานทุกคนที่มีอายุเกิน 60  ปีทางบริษัทจะเพิ่มให้อีก  3  เดือนรวมทั้งสิ้นเป็น  7 เดือน  เพื่อเป็นการเลิกจ้าง  และให้เขียนใบลาออกเอง โดยบริษัทฯอ้างว่า เพื่อจะได้ไปรับเงินชราภาพของกองทุนประกันสังคม  ลูกจ้างได้ปฏิเสธการเขียนใบลาออก และแจ้งฝ่ายบุคคลว่า ยังต้องการทำงานอยู่ต่อ เพราะคิดว่าตนยังสามารถทำงานได้อย่างปกติ แต่ ฝ่ายบุคคลกลับมีคำสั่งห้ามเข้าทำงานอีก

SAM_0008

ต่อมาวันจันทร์ที่ 16 กันยายน  พ.ศ. 2556  ลูกจ้างได้กลับเข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนตามปกติ  แต่นายจ้างสั่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)ไม่ให้เข้าไปทำงาน ซึ่งในวันเดียวกันลูกจ้างได้ไปร้องเรียนที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อบันทึกปากคำต่อพนักงานตรวจแรงงาน  เพื่อป้องกันเหตุที่นายจ้างอาจจะกล่าวอ้างว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่การปฏิบัติงาน        ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ เขตพื้นที่อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  ได้ดำเนินการในกระบานการการกรอก คร.7 เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายในขั้นตอนต่างๆต่อไป เพื่อให้ได้มาซึ่งการถูกเลิกจ้างที่เป็นธรรมและเพื่อเป็นบรรทัดฐานกับคนงานในรุ่นต่อๆไป

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน