คนงานควอลิตี้วู๊ดยังมีหวัง แต่ต้องรอ

คนงานควอลิตี้ วู๊ด ยังมีความหวัง  แต่ต้องรอความหวัง

วันที่  7  ตุลาคม   2554  เวลา   13.00  น.  ณ  ห้องศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล มีตัวแทนพนักงานบริษัทควอลิตี๊ วู๊ด เฟอร์นิเจอร์ จำกัด จำนวน  10  คน และตัวแทนคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย โดยนางสาววิไวลรรณ   แซ่เตีย  นายสาวิทย์   แก้วหวาน   ตัวแทนกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ โดยนางสาวสงวน   ขุนทรง   นางสาวสุรินทร์  พิมพา   นางสาวอรัญญา   ไชยมี  เข้าพบและยื่นหนังสือให้กับนายอาทิตย์  อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กรณีบริษัทควอลิตี๊ ฯ ปิดกิจการลอยแพคนงานจำนวน  275  คน   โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย  ทางตัวแทนคนงานได้พูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  อยากให้ทางอธิบดีช่วยติดตามเร่งรัดดำเนินการให้นายจ้างมาพูดคุย รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ท่านอธิบดี รับปากว่าติดตามดำเนินการให้เร็วที่สุด และได้มอบหมายให้นางสาววิไลวรรณ  แซ่เตีย    ติดตามความคืบหน้ากับท่านอธิบดีได้เลย
 ทางตัวแทนคนงานก็พึงพอใจในระดับหนึ่งที่อธิบดีฯรับปากว่าจะแก้ไขปัญหาให้กับคนโดยเร็วทำให้คนคนมีหวัง ต่อตัวอธิบดีฯที่จะทำให้กับคนงานได้แต่ต้องใช้เวลา

 

                                                                                                                           รายงานโดย อรัญญา   ไชยมี  นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่