คนงานกัมพูชา ฮึดสู้ ร้องสวัสดิการ-ค่าจ้างเท่าเทียม

คนงานข้ามชาติ(กัมพูชา) รุกล่าลายมือชื่อ ร้องหาค่าจ้างขั้นต่ำ และสวัสดิการตามกฎหมาย หลังมีค่าจ้างขั้นต่ำ 3 มาตรฐาน หลังนายจ้างรับปากแต่พลิ้วไล่คนงานบางส่วนออก พร้อมสั่งไม่ต้องมาทำงาน

เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา มีคนงานชาวกัมพูชาชุมนุมอยู่บริเวณหน้าบริษัท เฟอร์นิรอยส์ จำกัด เลขที่ 11 ม.3 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งเป็นบริษัทฯผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยมีคนงานประมาณ 700-800 คน เป็นคนงานไทย 200 คนได้ค่าจ้าง 264 บาท และมีสวัสดิการวันลาพักร้อน 3 วัน นอกนั้นเป็นคนงานกัมพูชาทั้งหมด มีหนังสืออนุญาตให้ทำงานประมาณ 200 คน ได้รับค่าจ้าง 210 บาท แต่มีคนงานกัมพูชาจำนวน 300 กว่าคน ได้รับค่าจ้างเพียง 170-180 บาท โดยคนงานกัมพูชาทั้งหมดไม่มีสวัสดิการอื่นๆนอกจากค่าจ้างรายกันเท่านั้น

แหล่งข่าวกล่าวว่า สภาพปัญหาคนงานกัมพูชาได้รวมตัวกันเพื่อลงลายมือชื่อ ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ค่าจ้าง และสวัสดิการ “เนื่องจากคนงานข้ามชาติชาวกัมพูชาไม่ได้ค่าจ้างขั้นต่ำตามที่รัฐบาลประกาศปรับขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 ซึ่งปรับขึ้นเป็นวันละ  264 บาท ซึ่งบริษัทฯปรับขึ้นค่าจ้างให้เฉพาะคนงานที่เป็นคนไทยเท่านั้น คนงานกัมพูชาจึงยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้นายจ้างทำตามกฎหมายแรงงานที่กำหนด พร้อมยื่นของปรับสภาพการจ้างทั้งหมดจำนวน 12 ข้อใหญ่ 9 ข้อย่อย ซึ่งมีผู้ลงลายมือชื่อจำนวน 176 คน การยื่นข้อเรียกร้องครั้งนี้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 มาตรา 13 และมาตรา 17 กำหนดไว้

ข้อเรียกร้องจำนวน 12 ข้อใหญ่ 9 ข้อย่อย มีดังนี้

1.ขอให้บริษัทเฟอร์นิรอย์ส จำกัด ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 ดังต่อไปนี้

1.1 ขอให้บริษัทฯปรับค่าจ้างให้ถูกต้องตามค่าจ้างขั้นต่ำ

1.2 ขอให้บริษัทฯจัดให้มีวันหยุดพักผ่อน (วันหยุดพักร้อน) และวันหยุดประจำปี(วันหยุดนักขัตฤกษ์)โดยได้รับค่าจ้าง

1.3 กรณีที่พนักงานลาป่วย 1-2 วัน ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์และลาป่วย 1 ปีเท่าที่ป่วยจริงไม่เกิน 30 วัน พนักงานต้องได้รับค่าจ้าง

1.4 กรณีลาคลอดไม่เกิน 90 วัน พนักงานต้องได้รับค่าจ้าง

1.5 ขอให้บริษัทฯจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาให้ถูกต้อง

1.6 ขอให้บริษัทฯจัดให้มีอุปกรณีความปลอดภัยและปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกต้อง

1.7 ไม่ให้บริษัทฯหักเงินใดๆนอกจากหักตามที่กฎหมายกำหนด

1.8 ไม่ให้บริษัทฯบังคับพนักงานทำงานล่วงเวลาเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากพนักงานก่อน

1.9 ขอให้บริษัทฯจัดให้มีห้องพยาบาลพร้อมยา, มีพยาบาล, มีแพทย์ และมีรถรับส่งกรณีเจ็บป่วย

2. ขอให้บริษัทฯปรับผลต่างค่าจ้างขั้นต่ำตามที่รัฐบาลประกาศปรับให้กับพนักงานรวมเข้ากับเงินเดือนของพนักงานทุกคนเท่ากัน

3. ขอให้บริษัทฯจัดวันลากิจมีธุระจำเป็นให้พนักงานโดยได้รับค่าจ้างเป็นเวลา 6 วัน 

4. ขอให้บริษัทฯมีสลิปเงินเดือน โดยในสลิปเงินเดือนระบุด้วยว่าหักเงินค่าอะไรบ้าง

5. กรณีที่พนักงานลาออกจากงานบริษัทฯต้องออกใบแจ้งย้ายออก (ตท.10) ให้พนักงานทุกคน

6. ขอให้บริษัทฯคืนเอกสารประจำตัวให้กับพนักงานทุกคน

7. ขอให้บริษัทฯนำเงินส่งประกันสังคม และทำบัตรประกันสุขภาพแรงงานอย่างถูกต้อง

8. กรณีคนที่จ่ายค่าต่อวีซ่าไปแล้วกับฝ่ายบุคคลคนก่อน บริษัทฯต้องรับผิดชอบคืนเงินให้กับพนักงานที่จ่ายเงินทุกคน

9. ขอให้บริษัทฯจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2555 ให้กับพนักงานทุกคน เป็นจำนวนเงิน 1 เดือนของค่าจ้าง ของพนักงานแต่ละคน

10. ขอให้บริษัทฯปรับค่าจ้างประจำปีให้กับพนักงานไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี

11. กรณีที่มีการหักเงินพนักงานเรื่องกองทุนเพื่อการส่งกลับ บริษัทฯต้องคืนเงินให้กับพนักงานทุกคนที่บริษัทฯเก็บเงิน

12. สภาพการจ้างใดที่ดีอยู่แล้วขอให้คงไว้เช่นเดิม และหากขัดหรือแย้งกับข้อตกลงฉบับนี้ให้ใช้ข้อตกลงฉบับนี้แทน

แหล่งข่าวยังกล่าวต่ออีกว่า หลังจากที่บริษัทฯตกลงกับคนงานข้ามาชาติว่า 14 มิ.ย.55 ให้คนงานที่มีส่วนเกี่ยวกับข้อเรียกร้องกลับเข้าทำงาน เวลา 20.00 น. ซึ่งคนงานได้แยกย้ายกันกลับที่พักเพื่อจะเริ่มงานตามปกติ แต่ต่อมาเมื่อเวลา 20.20 น.มีคนงานข้ามชาติประมาณ 100 คน ที่บริษัทฯได้จัดที่พักให้ข้างในบริษัทฯ โดนไล่ให้ออกจากที่พักและให้ออกก่อน 08.00 น.และยังไม่ให้คนงานที่มีบัตรสีแดงจำนวน 300 คน เข้าทำงานตามข้อตกลง

หนึ่งคนงานกัมพูชาที่มีบัตรสีแดงหนึ่งคน เล่าว่า “ผมกลัว ผมไม่กล้าลงชื่อกับกลุ่มที่ยื่นข้อเรียกร้องกับบริษัท เพราะกลัวถูกตำรวจจับ เนื่องจากไม่มีหนังสืออนุญาตให้ทำงาน มีบัตรแดง เพราะเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ช่วงสงการณ์ ซึ่งตอนนี้ยามรักษาความปลอดภัยได้ยึดบัตรสีแดงไปทุกคน และบอกว่า พรุ่งนี้ไม่ต้องไปทำงานแล้วนะ ให้ออกจากบริษัท และที่หอพักบริษัทก่อน08.00 น. ตอนนี้กลัว กังวลข้าวของอยู่ข้างในหอพักในบริษัทไม่รู้จะอย่างไร ตอนนี้ห้องหนึ่งก็อยู่กันสิบกว่าคนกับเพื่อนๆ และคงต้องรอการเจรจา การที่บริษัทยึดบัตรแดงไปทำให้กลัวจะถูกจับมาก เอกสารก็ไม่มี และเราก็ไม่รู้กฎหมายด้วย” ชายคนนั้นกล่าว

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้นัดเจรจากับตัวแทนคนงานกัมพูชาอีกครั้งในวันที่ 21 มิถุนายน เวลา 13.30 น.นี้

อัยยลักษณ์  เหล็กสุข นักสื่อสารแรงงานศูนย์ ระยอง-ชลบุรี รายงาน