ข่าว TV.ปฏิรูปกฎหมายประกันสังคม

ข่าวเที่ยง Thai PBS ออกอากาศวันที่ 29 ต.ค. 57
คณะกรรมการปฏิรูปกฏหมายเสนอให้รัฐบาล และ สนช. ถอนร่างกฎหมายประกันสังคมออกไปก่อน เนื่องจากไม่เปิดโอกาสและขาดการส่วนร่วมขอ­งประชาชน

เสวนา ปฏิรูปประกันสังคม ปฏิรูปประเทศไทย

สำนักข่าว Nation PHOT ออกอากาศวันที่ 29 ต.ค. 57

ราชดำเนินเสวนา เรื่อง ปฏิรูปประกันสังคม ปฏิรูปประเทศไทย โดยมีสุนี ไชยรส คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาปฏรูปแห่งชาติและวิทยากรอีกหลายด­้าน ในโครงการ 60 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปฏิรูปคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกูล ชั้น3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกูล ชั้น3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย / Photographer กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร (Kunlaphun Sirimamporn)

เครือข่าย 14 องค์กร ร้อง สนช. ชะลอ กม.ประกันสังคม
สถานีโทรทัศน์ Nation ลุยข่าวร้อน
เครือข่ายประกันสังคม 14 องค์กร อาทิองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ­่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เดินทางยื่นหนังสื่อถึงสภานิติบัญญัติแห่ง­ชาติ(สนช.) และสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เพื่อให้มีการชะลอการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประ­กันสังคมที่จะมีการประชุมพิจารณารับหลักกา­รในวันนี้


10 กลุ่มแรงงานร้อง สนช ชะลอร่าง พ ร บ ประกันสังคม

iSnapNationPhoto เผยแพร่เมื่อ 30 ต.ค. 2014

เวลา 09.00 น. เครือข่ายผู้ใช้แรงงาน ประมาณ 100 คน จะเดินทางไปยังรัฐสภา เพื่อยื่นหนังสืงต่อประธานสนช. เพื่อขอให้ชะลอร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม เพื่อให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่มีจะเสนอใหม่อีกครั้ง Photographer อดิศร ฉาบสูงเนิน (Adisorn Chabsungnuen)