คสรท.ชวนสมาชิก ภาคประชาชนร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อหยุดราคาแก๊สและน้ำมันที่ไม่เป็นธรรม

voicelabour8

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)มีมติเข้าร่วมชุมนุมกับเครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย ใน “วันเผด็จศึกทรราชพลังงาน” ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 19.00 น. เพื่อทวงถามคำตอบและเปิดศาลประชาชนพิพากษาโทษความผิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและข้าราชการระดับสูงในกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ในวันที่ 1-8 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น.-19.00 น.ได้มีการตั้งโต๊ะให้ประชาชนร่วมลงชื่อ 50,000 ชื่อเพื่อถอดถอนนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล ให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รวมถึงข้าราชการระดับสูงในกระทรวงพลังงานตั้งแต่ปลัดกระทรวงพลังงานจนถึงระดับอธิบดีให้พ้นจากตำแหน่งด้วยเนื่องจากพบว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจพลังงาน และสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยกิจกรรมวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น. คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท) ขอเชิญพี่น้องผู้ใช้แรงงาน สมาชิกคสรท. และภาคประชาชนเข้าร่วมชุมนุม ณ. พื้นที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. เพื่อทวงถามคำตอบและเปิดศาลประชาชนพิพากษาโทษความผิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและข้าราชการระดับสูงในกระทรวงพลังงาน พบว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจพลังงาน และสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้ได้มีการจัดเวทีชุมนุม “หยุดราคาแก๊สและน้ำมันที่ไม่เป็นธรรม”  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000 คน แต่กระทรวงพลังงานยังคงเพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องของประชาชนและเดินหน้าที่จะขึ้นราคาก๊าซหุงต้มต่อไป ทางเครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย จึงมีมตินัดชุมนุมอีกครั้ง