ขู่ให้ถอนคำร้องคร.7 อ้างร้องซ้ำ ครส.สั่งจ่ายค่าเสียหายไปแล้วไม่มีสิทธิเรียกค่าชดเชยอีก

คนงาน

เมื่อวันที่17 กันยายน2556 นายพัฒน์ธนสรณ์ วรรณพฤกษ์ได้มาขอคำปรึกษากับทางคณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวินสัมพันธ์ต่อกรณีที่มีผู้ที่อ้างตัวเป็นพนักงานตรวจแรงงาน จ.ระยองโทรมาหาบอกให้ไปถอนคำร้องคร.7 ที่ได้ไปยื่นต่อพนักงานตรวจแรงงาน จ.ระยองเมื่อวันที่4กันยายนเพื่อเรียกค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าต่อกรณีที่บริษัท สยาม เอ็มทีเค จำกัด เลิกจ้างในข้อหาไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานล่วงเวลา

ซึ่งก่อนหน้านี้นายพัฒน์ธนสรณ์ก็ได้ไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เพื่อกล่าวหาว่าบริษัท สยาม เอ็มทีเค จำกัด กระทำการอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา123 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518 โดยเรียกค่าเสียหายเป็นเงินเท่ากับค่าจ้างในอัตราสุดท้าย 10 เดือน เมื่อวันที่23 เมษายน2556และทางคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้มีคำสั่งที่ 66/2556 ลงวันที่ 10กรกฎาคม2556ให้บริษัท สยาม เอ็มทีเค จำกัด จ่ายค่าเสียหายให้นายพัฒน์ธนสรณ์เป็นเงินเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย4เดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งต่อมานายพัฒนธนสรณ์ก็ได้มาปรึกษาทางคณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวินสัมพันธ์ว่าจะเรียกร้องได้มากกว่านี้หรือไม่จึงได้ข้อสรุปว่าจะไปร้องพนักงานตรวจแรงงานเพื่อเรียกค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เพราะเรียกเพียงค่าเสียหายตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ จึงมิได้ตัดสิทธิในการเรียกค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้นายมงคล ยางงามได้เป็นผู้พาไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานในวันที่4กันยายน2556

ด้านนายมงคล ยางงาม เจ้าหน้าที่จัดตั้งสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยได้ให้คำปรึกษาต่อกรณีที่มีผู้อ้างตัวเป็นพนักงานตรวจแรงงานว่า “ไม่ต้องไปถอนคำร้องซึ่งหากเจ้าหน้าที่เห็นว่าอย่างไรให้ออกคำสั่งมาเป็นลายลักษณ์อักษรมาหากเราไม่เห็นด้วยก็ยังใช้สิทธิในการฟ้องเพิกถอนคำสั่งได้เพราะการกล่าวด้วยวาจาไม่มีผลในทางกฎหมายและให้ถามชื่อคนที่โทรมาด้วยและให้บันทึกเสียงไว้ การอ้างว่าลูกจ้างใช้สิทธิซ้ำซ้อน อ้างเรื่องคดีไปที่ศาลแล้วหรืออ้างว่าค่าเสียหายที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์สั่งให้จ่ายนั้นถือเป็นค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแล้วนั้น หากเป็นเจ้าหน้าที่จริงถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งกรณีในลักษณะนี้ที่ จ. ระยองมีหลายกรณีอาจต้องไปแจ้งให้หัวหน้าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง รับทราบเพื่อหาทางแก้ไขเพราะจะมีผลถึงชื่อเสียงของหน่วยงาน

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก   รายงาน