ขบวนแรงงานส่งจดหมายเปิดผนึกทวงคืนหมุดอภิวัฒน์สยาม 2475

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ส่งจดหมายเปิดผนึก รอยจารึกหมุดอภิวัฒน์สยาม 2475 ประวัติศาสตร์ที่ต้องทวงคืน

วันที่ 20 เมษายน 2560 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้ส่งเปิดผนึกทวงคืนหมุด 2475 หลังจากมีคนเอาออกไปจากจุดเดิมเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 แล้วมีการนำหมุดอันใหม่มาติดตั้งแทน

โดยมีเนื้อหาดังนี้ กว่าสองสัปดาห์กับเหตุการณ์หมุดอภิวัฒน์สยามเมื่อครั้งคณะราษฎรทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  พ.ศ.2475 หมุดประวัติศาสตร์มีข้อความจารึกว่า “ณ ที่นี้ 24 มิถุนายน 2475 เวลาย่ำรุ่ง คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ เพื่อความเจริญของชาติ”ซึ่งหมุดดังกล่าวได้ติดตั้งอยู่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า แต่จู่ๆก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย จนก่อให้เกิดคำถาม การวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์อย่างกว้างขวาง ทั้งในส่วนของผู้ที่ลงมือกระทำ หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งรัฐบาลที่ ที่ต้องสืบค้นหาความจริง เพราะหมุดอภิวัฒน์สยาม 2475 เป็นมรดก เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินหน่วยงานของรัฐจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)ซึ่งเป็นองค์กรของผู้ใช้แรงงานรวมทั้งองค์กรของผู้ใช้แรงงานต่างได้ซึมซับเรียนรู้เจตนารมณ์และการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งหมุดดังกล่าวมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจประเมินค่าได้ จริงอยู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งอดีตย่อมมีทั้งคนที่ชื่นชมยกย่อง และมีทั้งคนที่ไม่เห็นด้วย แต่ประวัติศาสตร์ก็คือประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ มีคุณค่ายิ่งต่อการศึกษาเรียนรู้ของอนุชนคนรุ่นต่อๆไป การกระทำดังกล่าวของบุคคลหรือกลุ่มคนที่ได้ทำการรื้อถอนหมุดที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ แล้วนำหมุดใหม่ที่เกิดขึ้นจากความคิดของผู้ไม่หวังดีถือเป็นการกระทำที่อุกอาจท้าทายอำนาจรัฐ ทำลายมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติ จึงขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ คือ

1. สืบหาผู้กระทำการอย่างอุกอาจในครั้งนี้ภายใต้เทคโนโลยีในยุค 4.0 คงไม่ยากเกินกว่าที่จะทำความจริงให้ปรากฏ

2. นำหมุดอภิวัฒน์สยาม ๒๔๗๕ อันเดิมกลับไปติดตั้งไว้ที่เดิม