ขบวนการแรงงานจับมือองค์แรงงานต่างประเทศ ดันหยุดกดขี่แรงงานข้ามชาติ

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยร่วมกับภาคีองค์กรแรงงานต่างประเทศ change to win ของสหรัฐอเมริการ่วมกันหารือการผักดันให้ บริษัท Wal-Mart ซึ่งเป็นยักใหญ่ของการค้าปลีกและมีเครือข่ายมากที่สุดในโลกเคารพสิทธิแรงงานและให้มีการจัดตั่งสหภาพแรงงานในเครือของWal-Mart

นาย สาวิทย์  แก้วหวาน เลขาธิการ สรส.กล่าวเปิดการเสวนาเรื่องแรงานข้ามชาติ ณ.ห้องประชุมสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ในวันที่ 28 ตุลาคม 55 และได้กล่าวถึงการทำงานขององค์กรแรงงานไทย สรส.และ คสรท.ในการทำงานช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ผ่านมาและได้ยกกรณีตัวอย่างของ นาง หนุ่ม ไขแสง  แรงงานข้ามชาติ ที่ได้อุบัติเหตุจากการทำงาน ถูกเหล็กแม่แบบหล่นทับจนพิการไปครึ่งตัวและไม่สามรถที่จะได้รับสิทธิของกองทุนเงินทดแทน

คุณ วอล ซาน เลียม เจ้าหน้าที่จาก change to win ภูมิภาคเอเชีย ได้กล่าวว่า ประเทศไทยคือผู้ส่งออกกุ้งมากที่สุดให้กับบริษัท Wal-Mart ซึ่งต้องการผักดันการจ้างงานและสภาพการจ้างที่ไม่เลยร้ายกับแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลในประเทศไทยและจากข้อมูลที่มีจะต้องลงมือทำการวิจัยและการรณรงค์เพื่อสร้างความรับผิดชอบให้แก่บริษัทผู้นำเข้ารายใหญ่ในการจ้างงานที่เป็นธรรมอย่างเร่งด่วน      

นาย ชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวถึง  สถานการณ์ในปัจจุบันว่าในช่วงนี้ประเทศเพื่อนบ้านได้มีการก่อสร้างสนามกีฬาและต้องการแรงงานจำนวนมากทำให้พี่น้องแรงงานข้ามชาติได้กลับไปสู่ประเทศบ้านเกิดจำนวนนับแสนคน ซึ่งทำให้โครงการก่อสร้างอาคารพานิจและหมู่บ้านจัดสรรได้ประกาศเลื่อนกำหนดการส่งมอบให้แก่ผู้ที่เข้ามาจับจองซึ่งแสดงให้เห็นว่าพี่น้องแรงงานข้ามชาตินั้นมีบทบาทอย่างมากในสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย     

นาย ทวีป กาญจนวงศ์ ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันกำลังมีการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมเนื่องจากแรงงานข้ามชาตินั้น ต้องมีข้อกำหนดในการทำงานที่ประเทศไทยได้แค 4 ปี และต้องกลับประเทศทำให้ขาดสิทธิของกองทุนเงินชราภาพที่ได้ส่งให้กับกองทุนประกันสังคม

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายองค์กรที่ทำงานให้กับแรงงานได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมร่วมสัมมนา เช่น ศูนย์อเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ (sc) ผู้แทนจาก (LPN)ที่ทำงานกับแรงงานข้ามชาติในเขตจังหวัดสมุดสาคร ผู้แทนจาก (HRDF)

นักสื่อสารแรงงานพื้นที่อยุธยา รายงาน