ก.แรงงานยันควบรวม กอช.-ประกันสังคม ม.40 ประชาชนได้รับประโยชน์เต็มที่

ข่าวค่ำ Thai PBS ออกอากาศวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 19-29 น.

 กระทรวงแรงงานยืนยันนโยบายการควบรวมกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.เข้ากับกองทุนประกันสังคมในมาตรา 40 เป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ขณะที่เครือข่ายเเรงงานนอกระบบตั้งคำถามถึงกระทรวงการคลังว่าเป็นการละเลย การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติหรือไม่

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นโยบายการควบรวมกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.เข้ากับกองทุนประกันสังคมในมาตรา 40 เป็นผลมาจากการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงานเรื่องความซ้ำซ้อนการทำงานของกองทุนการออมแห่งชาติ และกองทุนประกันสังคม ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่จะบูรณาการกองทุนการออมแห่งชาติ กับกองทุนประกันสังคมในส่วนของแรงงานนอกระบบ

กอช.ประกันสังคม ม.40 (6) กอช.ประกันสังคม ม.40 (5)

โดยจะโอนงานของกองทุนการออมเเห่งชาติให้มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานประกันสังคม ในทางเลือกที่ 3 ของมาตรา 40 คือให้สมาชิกจ่ายเงินเพิ่มได้อีกตั้งแต่เดือนละ 50 บาท แต่ไม่เกินเดือนละ 1,100 บาท โดยรัฐบาลจะสมทบไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนให้กับสมาชิก โดยสมาชิกจะได้รับเงินบำนาญทุกเดือน หลังเกษียณอายุ 60 ปี ซึ่งจะทำให้ทางเลือกของแรงงานนอกระบบที่เข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม มีทางเลือกมากขึ้น ทั้งให้การคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รวมถึงเลือกที่จะรับบำเหน็จ หรือบำนาญได้

นอกจากนี้ รัฐยังสามารถสมทบเงินให้แก่ผู้สมัครแบบเต็มจำนวน โดยไม่จำกัดช่วงอายุของผู้ประกันตน ขณะที่สิทธิประโยชน์ของกองทุนการออมเเห่งชาติให้เงินสมทบของรัฐบาลแบบตาม ขั้นอายุของผู้ประกันตน ซึ่งผู้ประกันตนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์มากเท่ากับประกันสังคม โดยกระทรวงเเรงงานจะเสนอเรื่องนี้ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่ง นี้ ( 18 มิ.ย.) หากได้รับการอนุมัติจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อผลักดันให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วที่สุด

กอช.ประกันสังคม ม.40 (7) กอช.ประกันสังคม ม.40 (3)

เครือข่ายเเรงงานนอกระบบมองว่านโยบายดังกล่าวถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่รัฐ สมทบให้ เเต่การที่รัฐไม่บังคับใช้กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาตินั้นอาจเป็นการละเลย ต่อหน้าที่หรือไม่ โดยเฉพาะกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติที่ภาคประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็น ประโยชน์ ที่จะสร้างสวัสดิการให้กับผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้มีบำนาญชราภาพ จึงอยากให้รัฐบาลสานต่อนโยบายเดิมเพื่อให้เกิดการบังคับใช้

ขณะที่นายวสันต์ พานิช  อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ ให้ความเห็นว่า เเม้กฎหมายดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนี้ เเต่รัฐควรเร่งดำเนินการตามนโยบายเดิมตามที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมผลักดันมาโดยตลอด เเม้กฎหมายที่เเก้ไขใหม่จะมีหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน เเต่รัฐก็ควรคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นอันดับเเรก

วันพรุ่งนี้ เครือข่ายเเรงงานนอกระบบจะไปรวมตัวกันที่หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือต่อตัวเเทนรัฐบาลขอให้พิจารณาร่างระเบียบดังกล่าว รวมถึงจะทวงถามรัฐบาล กรณีกระทรวงการคลัง ไม่บังคับใช้กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ ถือเป็นการละเลยการทำหน้าของรัฐหรือไม่