กู๊ดเยียร์หวังสร้างความปลอดภัยให้คนงาน

เมื่อวันที่ 6,7 กันยายน 2554 บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 50/9 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้จัดอบรมให้ คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ชุดใหม่หลังมีการเลือกตั้ง ที่ผ่านมาหนึ่งเดือน  ซึ่งนำโดยนายสมศักดิ์  ลออวรากุล  ประธาน คปอ ( ผอ.โรงงาน ) นายสมาน  ถมยา (ผู้จัดการแรงงานสัมพันธ์) และกรรมการชุดใหม่ 17คน ได้เชิญ นายชัยวัฒน์  ทิพย์สมัย  วิทยากรจากกระทรวงแรงงาน  มาสอน  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  พ.ศ. 2554 ถึงหน้าที่ข้อปฏิบัติของ คณะความปลอดภัย ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้รู้เข้าใจปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทราบถึงเจตนา หรือไม่เจตนาแล้วทำข้อสอบก่อน และหลังบรรยาย

อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์การอบรมในครั้งนี้จะได้ช่วยลดอุบัติเหตุให้น้อยลงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกต่อไปและช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเบี้ยประกัน,และอื่นๆอีกมากและทำให้ผู้บริหารกลับมาสนใจปัญหาการเจ็บป่วยของคนงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีที่เคยเป็นมา

                                นายวาสุเทพ  บุญคุ้ม  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวย่านรังสิตฯปทุมธานี  รายงาน