กองทุนการออมแห่งชาติล่าช้า

ข่าวค่ำ Thaipbs ออกอากาศวันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 17.30 น.

เครือข่ายบำนาญภาคประชาชนเข้าร้องเรียนคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ถึงความล่าช้าของกระทรวงการคลังในการเปิดรับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ และไม่ได้แต่งตั้งเลขาธิการกองทุนฯ

ความล่าช้าของกระทรวงการคลังในการเปิดรับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ และไม่ได้แต่งตั้งเลขาธิการกองทุนฯ ทำให้เครือข่ายบำนาญภาคประชาชน เข้าร้องเรียนคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร เพราะส่งผลให้ประชาชนอายุตั้งแต่ 15 -60 ปี ไม่ได้รับการคุ้มครองรายได้ยามชรา ทั้งที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

uvs130309-003 uvs130309-001uvs130309-004

โดยเครือข่ายฯเสนอให้คณะกรรมาธิการฯ พิจารณา 2 ประเด็น คือตรวจสอบกระทรวงการคลังที่ละเลยไม่ดำเนินการเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ เเละให้จัดเวทีสาธารณะ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกองทุนการออมเเห่งชาติ

ส่วนสาเหตุความล่าช้า สำนักงานเศรษฐกิจการคลังชี้แจงว่าเป็นเพราะอยู่ระหว่างปรับปรุงกฎหมายดัง กล่าวนั้น เครือข่ายฯเห็นว่าการปรับแก้กฎหมายสามารถทำได้หลังเปิดรับสมาชิกกองทุนฯแล้ว ซึ่งจะทำให้เห็นทั้งข้อดี เเละข้อด้อยของกฎหมายชัดเจนมากขึ้น