กลุ่มแหลมจัดผ้าป่าหาทุนซื้อสำนักงาน

DSCN9129DSCN9123

กลุ่มสหภาพแรงงานแหลมฉบัง จัดผ้าป่าหาทุนจัดซื้อสำนักงาน หวังเป็นศูนย์รวมแรงงานในกลุ่ม พร้อมทำงานช่วยเหลือพี่น้องแรงงาน ย้ำต้องให้ความรู้เรื่องสิทธิ ทำงานจัดตั้ง สร้างความเข้มแข็ง เพื่อลดการกดขี่

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 กลุ่มสหภาพแรงงานแหลมฉบังได้มีการจัดทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนจัดซื้อสำนักงาน พร้อมทั้งช่วงเย็นกลุ่มได้มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ฉลองผ้าป่าที่ร้านอาหารไพเราะ อ่าวอุดม ชลบุรี

นายสมพร ขวัญเนตร ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก กล่าวว่า กลุ่มแหลมฉบังได้มีการจัดการทอดผ้าป่าหาทุนซื้อสำนักงาน ด้วยตอนนี้ทางกลุ่มมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น กลุ่มควรมีสำนักงานที่ถาวรเพื่อการทำงานร่วมกับทางสมาชิก ในการปรึกษาหารือ ประชุม หรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการประสานงาน

ปัจจุบันกลุ่มต้องเช่าสำนักงาน ในการทำงาน หากคิดแล้วการมีที่ทำการเป็นของตนเองจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในการประสานงานมากขึ้น จึงจัดผ้าป่าหาทุนปีนี้จากการทำงานของสมาชิกได้เงินมาร่วม 2 แสนบาทแล้ว และยังมีบางสหภาพก็กำลังรวบรวมเงินมาสมทบเพิ่มอีก แค่เราเปลี่ยนจากค่าเช่าที่จ่ายทุกเดือนมาเป็นการผ่อนก็จะทำให้เรามีสำนักงานเป็นของตนเอง แต่ก่อนอื่นต้องมีเงินก้อนเพื่อซื้อซะก่อน การที่จะเกิดสำนักงานก็ต้องหลอมรวมกันในหมู่สมาชิกให้เห็นถึงความสำคัญ

DSCN9118DSCN9121

วันนี้การเอารัดเอาเปรียบของระบบทุนที่มีต้องผู้ใช้แรงงานนั้นมีมากเพราะแรงงานส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิ เราในฐานะกลุ่มสหภาพแรงงาน และถือว่าเป็นผู้รู้เข้าใจเรื่องสิทธิ จะต้องให้ความช่วยเหลือพี่น้องแรงงาน และช่วยเหลือกัน หากเขาพร้อมก็ต้องจัดตั้งสหภาพแรงงานให้เขาได้รู้สิทธิ และช่วยเหลือตนเองไม่ให้ถูกเอาเปรียบ แล้วต้องช่วยกันผลักดันสิทธินั้นโดยการรณรงค์ให้รัฐรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO.) ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิการรวมตัว และเจรจาต่อรองร่วม การทำงานของกลุ่มสหภาพแรงงานแหลมฉบังนั้นอยู่ภายใต้ความเป็นสมาชิก กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเป็นสมาชิกคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ที่ทำการรณรงค์ ต่อรัฐทุกรัฐบาลให้มีการรับรองอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว รวมทั้งยังทำงานคุ้มครองสิทธิต่างๆของผู้ใช้แรงงานด้วย

DSCN9050DSCN9097

ทั้งนี้ช่วงเย็นได้มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ โดยมีวงดนตรีภราดร ร่วมแสดงให้กำลังใจกับกลุ่มในครั้งนี้ด้วย

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน