กลุ่มแรงงาน 2 จังหวัดนัดผู้ว่าขอพบเพื่อยื่นข้อเสนอให้รัฐรับรองอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98 ก่อนบุกทวงที่ทำเนียบพร้อมขบวนวันที่ 7 ตุลา

P5010210

กลุ่มแรงงานสมุทรปราการ –กลุ่มเวลโกร์ว ฉะเชิงเทรา นัดผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพบพร้อมยื่นข้อเรียกร้องผ่านไปยังรัฐบาลให้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ98 พร้อมนัดสมาชิกเข้ากรุงทวงคำตอบในวันที่ 7 ตุลาคมนี้หากไม่ได้คำตอบเตรียมนอนทำเนียบรอ

นายธีรวุฒิ เบญจมาต สหภาพแรงงานทีไอดี กล่าวว่า ในส่วนของสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิค ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยโดยการสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เพื่อจัดโครงการการรณรงค์ และแนวทางการขับเคลื่อนของแรงงานในพื้นที่ต่อการผลักดันอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98 โดยจัดที่สภาองค์การลูกจ้างยานยนต์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีการผู้เข้าร่วมจากสภาองค์การลูกจ้าง สหพันธิแรงงาน สมาพันธ์แรงงาน กลุ่มแรงงานปู่เจ้าเนื่องจากสมุทรปราการนั้นมีความหลากหลายกลุ่มมาก และการจัดงานครั้งนี้ก็หวังที่จะให้มีความร่วมมือกันในการที่จะเคลื่อนไหวผลักดันให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าประเทศทั้ง 2 ฉบับ โดยวันที่ 30 กันยายน 2556 ทางกลุ่มสหภาพจะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบอกรัฐได้รับรู้ถึงความต้องการของผู้ใช้แรงงาน ที่ต้องการให้รัฐมีการรับรองอนุสัญญาILO เพราะแรงงานรอมานานแล้ว

นายลาเร่ อยู่เป็นสุข สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการรณรงค์และแนวทางการขับเคลื่อนของแรงงานในพื้นที่ต่อการผลักดันอนุสัญญา ILOฉบับที่ 87และ98 ในส่วนของกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์เวลโกรว์ ก็เพื่อทำความเข้าใจเรื่องอนุสัญญาILO ทั้ง 2 ฉบับ และกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหวร่วมขับเคลื่อนผลักดันให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาซึ่งได้กำหนดว่าจะมีการเคลื่อนไหวในวันที่ 7 ตุลา และคงมีการค้างคืนจนกว่าจะได้คำตอบจากรัฐบาลว่าจะมีการรับรองเมื่อไร ซึ่งก่อนที่จะไปเรียกร้องต่อรัฐบาลทางกลุ่มได้นัดเพื่อเข้าพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราถึงเรื่องดังกล่าวโดยนัดไว้แล้วในวันที่ 30 กันยายน 2556 นี้

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน