กลุ่มแรงงานเวลโกรว์ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยหวังสร้างจิตสำนึก

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 53 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายลาเร่   อยู่เป็นสุข ประธานกลุ่มพัฒนาแรงงงานสัมพันธ์ย่านเวลโกรว์ และนายเฉลย สุขหิรันต์ เลขาธิการฝ่ายประสานงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน พร้อมด้วยผู้นำแรงงานในกลุ่มย่านนิคมเวลโกรว์ที่สนใจ  จำนวน 21 คน จากสหภาพแรงงานฯต่างๆ ดังนี้
 
1. สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย
2. สหภาพแรงงานพานาโซนิค
3. สหภาพแรงงาน วาย เอส ภัณฑ์
4. สหภาพแรงงานไดน่าเมททอล
5. สหภาพแรงงานเจเทคโตะ ประเทศไทย
6. สหภาพแรงงาน เอส เอส แอล ( ประเทศไทย )
 
ในการดูงานครั้งนี้มีกำหนดการเข้าเพื่อขอดูงาน 2 บริษัท คือ บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ ( ประเทศไทย ) จำกัดและบริษัท เด็นโซ่ ประเทศไทย จำกัด
 
นายเฉลย   สุขหิรันต์  เลขาธิการกลุ่มฯ ผู้ดูแลโครงการนี้กล่าวว่า ทางกลุ่มฯมีการสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่คนงานที่เป็นสมาชิกสหภาพและพนักงานที่สนใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ซึงมีการจัดอบรมแล้วหลายครั้ง และครั้งนี้เป็นการพาแกนนำออกมาดูงาน เพื่อให้แกนนำทั้งหมดนี้ได้ศึกษาดูงาน  จะได้นำไปถ่ายทอดวิธีการทำงานที่ปลอดภัยโดยเน้นที่การสร้างจิตสำนึกในการทำงานด้วยความปลอดภัย
 
นายถวิลย์   รัตนพันธ์ เจ้าหน้าที่ SEFETY ของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ ประเทศไทย จำกัด  ได้บรรยายถึงมาตรการความปลอดภัยในการทำงานกับแกนนำที่เข้าไปดูงานว่า บริษัทใช้ระบบค้นหาอันตราย ( CCCF ) เป็นเกณฑ์ในการควบคุมอันตรายเบื้องต้น จากผลการเพิ่มมาตรการให้ความรู้และรณรงค์สร้างจิตสำนึก สถิติย้อนหลังจาก ระหว่างปี 2009 – 2010 อุบัติเหตุลดลงมาตลอด และเป็นที่พอใจของผู้บริหาร  อุบัติเหตุ 57 % เกิดจากการถูกชิ้นงานบาดเล็กน้อย  ส่วนใหญ่สาเหตุมาจากพนักงานไม่สวมอุปกรณ์ป้องกัน
 
จากนั้นทีมงานที่เข้าดูงานได้สรุปร่วมกันว่า การทำเอกสารแจกเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการทำงานอย่างปลอดภัย  ภายในแต่ละบริษัทและร่วมมือกับบริษัทในการตักเตือนเพื่อนร่วมงานให้ใส่ใจด้านความปลอดภัย  และชี้แจงถึงอันตรายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของบริษัทมีข้อกำหนดให้ปฏิบัติตามจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง การปฏิบัติตามกฎงดทำตามใจจะไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียกับพนักงานแน่นอน
สมบูรณ์   เสนาสี  ศูนย์ข่าวแรงงานฉะเชิงเทรา รายงาน