กลุ่มแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ระดมช่วยน้ำท่วม

 

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ นำโดยนางสาววิไลวรรณ  แซ่เตีย  นางสาวสงวน   ขุนทรง  และตัวแทนสหภาพฯ จำนวนกว่า 20  คน นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปช่วยพี่น้องแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม อ.บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2554  กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย –  อ้อมใหญ่ ได้นำสิ่งของไปไปบริจาคช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโดยนำสิ่งของไปรวมที่ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน ซึ่งคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้ตั้งศูนย์ไว้ที่อำเภอบางประอิน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องแรงงานที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพี่น้องแรงงานใน 4  เขตพื้นที่  เช่น  นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  นิคมอุตสาหกรรมปางปะอิน  นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค และอุตสาหกรรมสหรัตนนคร   โดยยอดเงินผู้บริจาคตามกำลังศรัทธาจากผู้ใช้แรงงานแต่ละสหภาพฯ จำนวน  12,751   บาท  และยังมีข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม จำนวนมาก ทั้งนี้ได้นำเงินที่รับบริจาคไปซื้อของเพิ่มเติมบางส่วน  โดยทางกลุ่มสหภาพฯได้สมทบเงินเพื่อเป็นค่าเหมารถสองแถวใหญ่สำหรับขนของในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน  3,000  บาท  
 
นางสาวสงวน ขุนทรง  กล่าวว่า “ จากที่ได้ลงไปสัมผัสเหตุการณ์จริงมันร้ายแรงกว่าที่เราเห็นในจอทีวีเสียอีก ภาพที่เห็นกับตาตัวเองแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเป็นไปได้ขนาดนี้ น้ำท่วมเป็นวงกว้างเป็นทะเล   บ้านเรื่อนของชาวบ้านถูกน้ำท่วมถึงหลังคา ไม่มีที่อยู่ ต้องออกมาอาศัยอยู่ตามริมถนน ทางกลุ่มฯเอง ก็ได้ขอบริจาคจากพี่น้องแรงงานด้วยกัน และชาวบ้านที่ใกล้เคียงกันที่รู้ข่าวก็นำของมาบริจาค   รู้สึกเห็นใจคนงานจำนวนมากที่โรงงานต้องปิดลง  เนื่องจากน้ำท่วมโรงงานไม่สามารถไปทำงานได้  และก็มีส่วนที่ไม่มีความชัดเจนว่าจะปิดหรือไม่ในกรณีที่โรงงานถูกน้ำท่วม ทำให้ไม่สามารถเข้าไปทำงานได้  ไม่รู้ว่านานเท่าใดจึงจะกลับไปทำงานได้  ช่วงที่หยุดงานไม่รู้ว่าจะได้รับค่าจ้างหรือไม่ เพราะยังไม่มีความชัดเจนจากนายจ้าง และหน่วยงานภาครัฐ”
 
คุณลุงคนหนึ่งเล่าว่า “ที่บ้านน้ำท่วมทั้งหลัง ต้องพาครอบครัวออกมาอาศัยอยู่ริมถนน  ไม่ได้นำอะไรออกมาเลยเนื่องจากน้ำมาแรงมาก  ตอนนี้ต้องรอรับของบริจาคสิ่งของเพื่อนำมาประทังชีวิตไปวันๆ วันข้างหน้าไม่รู้จะเป็นอย่างไร ยังไม่รู้ชะตากรรมเลย”
 
กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย–อ้อมใหญ่    ยังคงขอรับบริจาคสิ่งของเพิ่มอีกเพื่อนำไปสมทบกับเครือข่ายแรงงานไทยช่วยภัยน้ำท่วม คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ในการนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รบผลกระทบในครั้งต่อไปในวันที่  23  ตุลาคม  2554 ที่จะถึงนี้ หากผู้ใดต้องการบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  โทร 02-8125277
 
รายงานโดย อรัญญา ไชยมี
นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่