กลุ่มแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ทำบุญรำลึก 20 ปี 188 ศพไฟไหม้เคเดอร์

21100_478833932186512_1601088001_n

วันที่  12  พฤษภาคม  2556  กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่  และคนงานในพื้นที่ประมาณ  40  คน  ได้ร่วมจัดทำบุญรำลึกคนงานเคเดอร์ครบรอบ  20  ปี  ที่วัดอ้อมน้อย  จัดพิธีกรรมทางศาสนาทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับคนงานที่เสียชีวิต  และเป็นการย้ำเตือนถึงความไม่ปลอดภัยในการทำงานให้คนงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน  บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย และยังมีเวทีเสวนาย่อยเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

นายทวีป  กาญจนวงศ์ ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  ยังได้กล่าวถึงอุบัติเหตุความไม่ปลอดภัยในการทำงานที่เกิดขึ้นบ่อยในกลุ่มของคนงาน  เช่น ในประเทศบังคลาเทศ  โรงงานถล่มทับคนงานเสียชีวิตประมาณเกือบพันคน จากประวัติศาสตร์เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในการทำงานของคนงานทำให้มีการต่อสู้จนได้เกิดมีคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  และ สถาบันความปลอดภัยในทุกวันนี้ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  แม้ว่ารัฐบาลต้องการให้มีความเป็น  ซีโร่เอ็กซิเด้น ( ความปลอดภัยเป็นศูนย์ )  แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จกองทุนเงินทดแทน  เจ็บป่วยเรื้อรังก็จ่ายเพียงแค่  60 % ซึ่งเทียบไม่ได้กับรัฐวิสาหกิจเราควรมีการรักษาในมาตรฐานเดียวกัน  ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรคนงานได้เพียงแค่  2  คน  ถึงแค่  6  ขวบ  แต่ทางรัฐบาลกลับให้ทางรัฐวิสาหกิจนานถึง  15  ปี  ซึ่งยังมีความแตกต่างกันมาก

248047_478833732186532_2095803260_n-(1)931322_478833808853191_2059159980_n-(1)

นางสาวสงวน  ขุนทรง ผู้ประสานงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ กล่าวว่ากลุ่มเราได้มีการจัดงานเพื่อรำลึกถึงคนงานเคเดอร์ที่เสียชีวิตทุกปีแต่อาจจะจัดไม่ตรงกับวันที่  10  พฤษภาคม  เพราะต้องจัดในวันอาทิตย์  พี่น้องแรงงานต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย  จะได้ไม่ต้องมีประวัติศาสตร์ที่ซ้ำรอยเหมือนโรงงานเคเดอร์  สิ่งที่ต้องคำนึงคือเมื่อเราทำงานต้องมีความปลอดภัย  กว่าเราจะเรียกร้องให้วันที่  10  พฤษภาคม  เป็นวันความปลอดภัย  เราต้องรณรงค์เรียกร้องกันหลายปี  แต่ความไม่ปลอดภัยของคนงานก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่

นางสาวแสงดาว  ลุนสอน คนงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ได้แลกเปลี่ยน  ในฐานะที่เคยเป็นคนงานโรงงานเคเดอร์  และได้เข้าร่วมเสวนากับกลุ่มผู้ป่วยเมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  2556  ว่าทุกวันที่  10  พฤษภาคมของทุกปีควรเป็นวันหยุดเหมือนวันแรงงานและควรได้รับค่าแรงด้วย

นักสื่อสารศูนย์สื่อสารแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่