กลุ่มแรงงานอ้อมน้อยหนัก ปลายปีปัญหาละเมิดสิทธิเพียบ

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รับศึกหนักลูกจ้างแห่ร้องทุกข์ ขอคำปรึกษาปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน ทั้งนายจ้างให้เขียนใบลาออก ไม่จ่ายค่าจ้าง เรื่องถึงแรงงานจังหวัดแล้วหลายกรณีไม่คืบแม้ผ่านไปหลายเดือน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นักสื่อสารแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงานว่า กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐมได้รับเรื่องราวร้องทุกข์การละเมิดสิทธิแรงงานที่เกิดขึ้นในหลายบริษัทขณะนี้

  1. กรณีนายจ้างให้เขียนใบลาออกแทนการเลิกจ้าง

บริษัทบริษัทฮาร์ทแอนด์มาย แอพพาเรล จำกัด ซึ้งผลิตเสื้อผ้าส่งออกต่างประเทศ  มีลูกจ้างประมาณ  200 กว่าคน  โดยบริษัทมีการยุบกระบวนการผลิตบางแผนก อ้างว่าไม่มีออร์เดอร์เข้า อ้างมีความจำเป็นต้องเลิกจ้าง เพื่อลดจำนวนพนักงานลงให้เหลือน้อยที่สุด และเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาบริษัทฯได้เรียกลูกจ้างชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยอ้างเหตุว่า ขาดทุน  ได้มีการเลิกจ้างหัวหน้างาน และพนักงานรายเดือนรวม 84 คน นายจ้างจ่ายเงินช่วยเหลือให้เพียงคนละ 2 เดือน

ต่อมาบริษัทยังเสนอให้ลูกจ้างเขียนใบลาออกจากงานแทนการเลิกจ้าง โดยจ่ายค่าชดเชยต่ำกว่ากฎหมายไป 3 งวด รวม 100 กว่าคน ซึ่งหากไม่ยอมเขียนใบลาออกทางนายจ้างก็จะหาวิธีการต่างๆเพื่อให้ลูกจ้างเซ็นใบลาออก ซึ่งมีลูกจ้างเพียง 67 คนไม่ยินยอมเขียนใบลาออก ได้เข้ามาขอคำปรึกษาที่กลุ่มสหภาพแรงงานฯโ ถึงสถานการณ์ที่ถูกนายจ้างให้เขียนใบลาออก ซึ่งกลุ่มสหภาพแรงงานฯ ได้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครปฐม เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมของนายจ้าง ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาสัญญาเช่าตึกที่ทำงานของบริษัทฯก็หมดสัญญาลง และนายจ้างยังคงพยายามที่จะให้ลูกจ้างลาออกจากงาน หากไม่ลาออก และตอนนี้บริษัทจะไม่มีเงินจ่ายแล้วลูกจ้างบางคนทนอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นไม่ได้ก็ออกจากงานไปเองโดยไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากนายจ้าง และเมื่อในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายจ้างเรียกลูกจ้างที่เหลืออยู่ 51 คนไปแจ้งว่า จะจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย แต่มีข้อแม้ว่าลูกจ้างต้องเขียนใบลาออกเสียก่อน โดยให้ลูกจ้างทำงานถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 แล้วนายจ้างจะจ่ายเงินค่าชดเชยให้ลูกจ้างภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ซึ่งลูกจ้างยอมรับข้อเสนอของนายจ้าง เขียนใบลาออกจากงานและรอค่าชดเชยจากนายจ้าง

  1. วิกฤตแรงงานกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง 2 บริษัท

ลูกจ้างบริษัทประดิษฐ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จ.นครปฐม ซึ่งทำการผลิตเครื่องเสียง ลำโพงและวอยซ์ มีคนงานประมาณ 60 คน ได้เข้าร้องเรียนที่กลุ่มสหภาพแรงงานฯ ว่า นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2560 และมีคนงานบางคนทนไม่ไหวก็ลาออกจากงานโดยไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆ โดยคนงานได้ไปร้องเรียนที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม และทางเจ้าหน้าที่แรงงานใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา 139 เรียกนายจ้างมาสอบ และเจ้าหน้าที่แรงงานได้แจ้งกับตำรวจสถานีตำรวจโพธิ์แก้ว อ.สามพราน ข้อหานายจ้างละเมิดไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง ซึ่งตำรวจได้ออกหมายเรียกให้นายจ้างมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วถึง 2 ครั้ง แต่นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างเพียง 2 งวด เท่านั้น ส่วนที่เหลือจนถึงปัจจุบันยังไม่ยอมจ่ายจากปัญหาดังกล่าว ทำให้คนงานต้องเผชิญกับปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข คือ

1.มีคนงานหญิงท้องใกล้คลอดที่ได้รับผลกระทบต่อสภาพจิตใจด้วยไม่มีเงินในการดูแลสุขภาพและการเตรียมความพร้อม

2.คนงานขาดรายได้ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ 2,000 บาท ถ้าเกินกำหนดเจ้าของบ้านจะเรียกไปปรับเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3.คนงานถูกสั่งให้เข้าทำงานทุกวัน แต่ไม่มีงานให้ทำ ให้นั่งอยู่เฉยๆ โดยทางบริษัทได้นำกล้องวงจรมาติดและถ่ายรูปคนงานจับดูความเคลื่อนไหวของคนงานอยู่ตลอดเวลา

4.ความต้องการของคนงานคือ ขอให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้คนงานทุกคนที่ค้างจ่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา

โดยวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ลูกจ้างได้มาขอคำปรึกที่กลุ่มสหภาพแรงงานฯ อีกครั้งทางกลุ่มสหภาพฯแนะนำสิทธิลูกจ้างและให้ลูกจ้างเขียน คร.7 ใน วันที่ 18 ตุลาคม 2560  นายมงคล ยางงาม ฝ่ายกฎหมายคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ( คสรท.)ได้พาลูกจ้างจำนวน 10 คน ไปเขียน คร.7 ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครปฐม ละในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายจ้างยอมจ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่ายทั้งหมดให้ลูกจ้างทั้ง 10 คน ที่ไปร้อง คร.7 ส่วนลูกจ้างที่เหลืออีก 40 กว่าคนที่ไม่ไปร้อง คร.7 ก็ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างค้างจ่ายจากนายจ้าง

กรณีการละเมิดสิทธิ กรณีค้างจ่ายค่าจ้าง อีกบริษัท ทางกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกจ้างบริษัทเอสพีเค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  ผลิตชั้นวางของทุกชนิด เมื่อวันที่ 19 และ 24 เดือนพฤศจิกายน 2560 ว่า บริษัทไม่จ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างทั้งหมด 70 กว่าคน โดยเริ่มตั้งแต่งวดการจ่ายค่าจ้างของวันที่ 6 ตุลาคม 2560 จนถึงงวดสุดท้าย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 รวม 4 งวด ซึ่งถือว่าบริษัทฯละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยเจตนาไม่จ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง ทำให้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนอย่างมากที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งลูกจ้างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในห้องเช่า หากจ่ายค่าเช่าไม่ตรงกำหนดต้องเสียปรับ  เมื่อลูกจ้างเข้าไปถามนายจ้างว่าทำไมไม่จ่ายค่าจ้างให้ ได้รับคำตอบว่าไม่มีเงิน โดยที่ผ่านมาลูกจ้างได้ไปร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 40 คน หลังจากการร้องเรียนบริษัทฯจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเพียงหนึ่งงวด หลังจากนั้นลูกจ้างก็ยังไม่ได้รับค่าจ้างในวันทำงานอีกจนถึงปัจจุบัน

กรณีดังกล่าว ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์กลุ่มสหภาพแรงงานฯ ได้ชี้แจงสิทธิขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้ลูกจ้างได้รับรู้และเข้าใจสิทธิของลูกจ้าง ว่าถูกละเมิดสิทธิจากการจ้างงาน ลูกจ้างจำนวน 47 คนได้เขียน คร.7 ที่กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ และในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 นางสาวสุรินทร์ พิมพา ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์ฯ ได้โทรประสานไปที่นายประสิทธิ์ ปาตังคะโร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน เพื่อให้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และจะให้ลูกจ้างนำเอกสาร คร.7 ไปยื่นที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สมุทรสาครในวันที่ 4 ธันวาคม 2560