กลุ่มแรงงานอยุธยามีมติสนับสนุนคนงานเดินเท้า 2 บริษัทจากภาคตะวันออก

ที่ประชุมกลุ่มผู้ใช้แรงงานพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียงมีมติสนับสนุนการต่อสู้ของคนงาน 2 โรงงานภาคตะวันออก โดยเบื้องต้นบริจาค 2,000 บาท พร้อมมติขอเปลี่ยนสถานที่ทำการประสานงานกลุ่มใหม่ รายงานชัยชนะขบวนการทางศาลกรณีการเลิกจ้างสหภาพแรงงานบีเมย์เยอ์ แอน ทีจี 16 คน ศาลสั่งให้บริษัทรับกลับเข้าทำงานแล้ว

ผู้นำแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ.ร้านอาหารไก่ย่างโคราช   นำโดย นาย อุดม  ไกรราช  นาย  สมเกรียติ  ลอยโต และประธานสหภาพในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความเคลื่อนไหวของแรงงาน  นายวิศณุ  อักษา ประธานสหภาพแรงงานบีเมย์เยอ์ แอน ทีจี  ได้กล่าวในที่ประชุมว่าหลังจากบริษัทได้เลิกจ้างผู้นำแรงงาน จำนวน 16 คน และทางสหภาพแรงงานได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลแรงงานและมีคำพิพากษาว่าให้บริษัทรับผู้นำแรงงานที่ถูกเลิกจ้างกลับเข้าทำงานตามเดิม

หลังจากที่ทำการกลุ่มผู้ใช้แรงงานได้เปลี่ยนสถานที่แต่ไม่สะดวกในการประสานงานและการเดินทางของสมาชิกกลุ่ม นาย  อุดม  ไกรราช  ประธานกลุ่มจึงขอมติในที่ประชุมเพื่อที่จะก่อตั้งที่ทำการกลุ่มใหม่ และให้ทางสมาชิกกลุ่มเสนอสถานที่และจะลงมติว่าจะเลือกที่ใดเป็นทีทำการกลุ่ม ในที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะก่อตั้งที่ทำการกลุ่มใหม่
 
ในที่ประชุมได้เสนอว่าตอนนี้พนักงาน บริษัท พี.ซี.บี.  และพนักงานบริษัท แมกซีส เดือดร้อนเนื่องจากนายจ้างปิด งาน พนักงานจึงรวมตัวเดิน. ขบวนเพื่อจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเพื่อขอความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรี กลุ่มมีมติว่าจะบริจาคเงินช่วยเหลือให้พี่น้องแรงงานที่เดือดร้อนจำนวน 2,000 บาท   
                                                                      

จำลอง  ชะบำรุง  ศูญย์ข่าวแรงงานอยุธยา