กลุ่มแรงงานอมตะ-เวลโกลว์เตรียมหารือแผนฟื้นฟูหลังน้ำท่วมช่วยคนงานที่ได้รับผลกระทบ

Untitled-6

หลังจากทีมงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกได้ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยหลายครั้ง ได้เห็นปัญหาความเดือดร้อนของคนงาน และประชาชนจำนวนมากรวมถึงข้อมูลที่ได้รับรายงานอย่างไม่เป็นทางการถึงผลกระทบที่คนงานได้รับจากเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งแรงงานก่อสร้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติมักไม่ค่อยได้รับการเหลียวแลเท่าที่ควร คนงานในภาคส่วนอุตสาหกรรมเองได้รับผลกระทบสถานประกอบการบางแห่งหยุดกิจการชั่วคราวโดยไม่แจ้งต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี ซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานระบุให้นายจ้างต้องแจ้ง บางแห่งยังทำการผลิตอยู่โดยขอความร่วมมือจากรรถทหารในการขนย้ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ไปเก็บในพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง บางแห่งบังคับให้ลูกจ้างใช้การลาพักร้อนช่วย ซึ่งสถานการณ์แบบนี้ทางกลุ่มฯจะต้องลงสำรวจข้อมูลให้ชัดเจนรอบด้านก่อนเพื่อหาทางแก้ปัญหาต่อไป

Untitled-7Untitled-1

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมระดับน้ำยังคงสูงอยู่ ในเขตนิคมอุตสาหกรมอมตะก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่ ของแห้งเช่นปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมผงเด็กฯลฯเริ่มหาซื้อยาก หลายพื้นที่ต้องยารักษาโรคน้ำกัดเท้าด้วยซึ่งทางกลุ่มฯกำลังประสานกับหลายหน่วยงานให้ช่วยจัดหาให้และหากสถานการณ์ภายในอาทิตย์นี้ยังไม่ดีขึ้นก็จะลงไปช่วยพี่น้องอีกเพราะมีผู้แจ้งความประสงค์จะบริจาคสิ่งของเพิ่มอีก

ทั้งนี้คนงาน ลูกจ้างกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนไปได้ที่ กลุ่มสหภาพแรงงานอมตะฯ เลขที่ 61/9 หมู่ 12 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 หรือติดต่อนายไพฑรูย์ บางหรง ประธานกลุ่มฯ 089-9321077 หรือนายมงคล ยางงาม 081-6502365

Untitled-5

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก รายงาน