กลุ่มบ่อวินรวมใจ ทอดผ้าป่าตั้งกองทุนช่วยเหลือคนงาน

วันที่ 10 ธันวาคม 2554 คณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวินสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้ใช้แรงงานในเขตอุตสาหกรรมพื้นที่ตำบลบ่อวินและใกล้เคียง ซึ่งประกอบไปด้วยนิคมฯอีสเทิร์น ซีบอร์ด นิคมฯอมตะซิตื้  นิคมแหลมฉบัง นิคมปิ่นทอง และนิคมบ่อวิน ได้จัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น ณ สำนักงานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย(สาขาบ่อวิน) 120/46 หมู่3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายจรัล  ก่อมขุนทด ที่ปรึกษาสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย(สาขาบ่อวิน)กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ว่า เนื่องจากเห็นคนงานได้รับการกระทำที่ไม่เป็นธรรมจากฝ่ายนายจ้างอยู่ตลอดเวลา ซึ่งลูกจ้างไม่มีเงินจะไปต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเอง ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีกลุ่มแรงงานบ่อวิน เพื่อนำเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ สมทบเป็นกองทุนช่วยคนงานที่ได้รับความเดือดร้อนและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ มากมาย ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่าย เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องคนงานต่อไป

การทำกิจกรรมในครั้งนี้ มีตัวแทนจากหลายๆสหภาพแรงงานที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำกิจกรรม และเป็นเจ้าภาพร่วมในการทอดผ้าผ้าป่าสามัคคี ภายในงานนั้นได้มีการตั้งขบวนแห่ต้นเงิน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานมีการฟ้อนรำทำเพลงไปด้วย

นาย วิทูร นิลผาย ประธานสหภาพแรงงานคนสร้างฝันประเทศไทย หนึ่งในคณะผู้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวว่า ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนขบวนการแรงงานและได้ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่โดนเอารัดเอาเปรียบจากฝ่ายนายจ้าง และตนก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องคนงานที่ได้ถูกกระทำดังกล่าวให้เข้มแข็งต่อสู้ต่อไป

                      กระมนต์ ทองออน นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าว ชลบุรี-ระยอง รายงาน