กลุ่มแรงงานฉะเชิงเทรา เสนอยกเลิกอนุกรรมการค่าจ้าง เหตุไม่ใช่กลไกการปรับขึ้นค่าจ้างได้จริง

14720547_1327343650671271_6448772584090534201_n

 

กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก พื้นที่เวลโกรว์ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่า เสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำต้องเท่ากันทุกจังหวัด และให้ยกเลิกอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากไม่ใช่กลไกการปรับขึ้นค่าจ้างที่แท้จริง หลังมติคณะกรรมการค่าจ้างกลางปรับต่ำกว่าที่ประชุมเสนอ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก พื้นที่เวลโกรว์ นำโดย นายวินัย ติ่นโตนด ประธานกลุ่มฯ พร้อมกับสมาชิก ได้เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้มีการทบทวนการเสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัด ที่ปรับขึ้นเพียง 8 บาทเท่านั้น โดยมีรองผู้ว่า นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ ออกมารับหนังสือแทน

14876483_1327343757337927_7437263700006825026_o

นายวินัยกล่าวว่า  เนื่องจากการปรับค่าจ้างที่แตกต่างกันแต่ละจังหวัดจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงาน และนายจ้างสถานประกอบการกรณีแรงงานไหลออกจากพื้นที่จังหวัดเชิงเทรา ไปทำงานในจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากพื้นที่แค่ถนนกั้นเท่านั้นแต่ค่าจ้างห่างกันในส่วนของจังหวัดชลบุรีก็ต่างกันมากพอควร จึงอยากให้มีการพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศ โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพราะค่าครองชีพทุกจังหวัดไม่แตกต่างกันเลย ซึ่งทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้มีการนำเสนอไว้ที่ 360 บาทเท่ากันทั่วประเทศ ด้วยหากมีการอพยพของแรงงานในจังหวัดที่ค่าจ้างต่ำไปทำงานในจังหวัดที่มีค่าจ้างที่สูงกว่า ซึ่งจะส่งผลต่อความแออัดแย้งชิงกัน สังคมก็เสื่อมโทรมเพราะสังคมมีทั้งคนดีและไม่ดี คนจำนวนมากก็ดูแลยากมากขึ้น โดยทางกลุ่มขอเสนอให้ ดังนี้

  1. เสนอตัวเลขปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้จังหวัดฉะเชิงในอัตราสูงสุด 10 บาท
  2. จังหวัดต้องมีนโยบายโครงสร้างค่าจ้างระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ที่ต้องมีการปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีทุกสถานประกอบการ
  3. จังหวัดตั้งมีมาตรการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่
  4. ขอให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากไม่สามารถเป็นกลไกในการพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดได้อย่างแท้จริง การตัดสินใจสุดท้ายยังขึ้นอยู่กับที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างเป็นสำคัญ

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน