กลุ่มเกษตรกรปลูกอ้อยดงมูลหาทางออกด้วยการเลี้ยงหมูหลุม

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยดงมูล   จังหวัดกาฬสินธุ์  รวมตัวกันหันมาเลี้ยงหมูหลุมแก้ปัญหาการปลูกอ้อยขาดทุนและการใช้สารเคมีในไร่อ้อย

เมื่อวันที่  15  สิงหาคมที่ผ่านมา  ที่วัดถ้ำไทรทอง  ต.นาตาล  อ.ท่าคันโท  จ.กาฬสินธุ์ กลุ่มผู้ปลูกอ้อยในพื้นที่ดงมูล อำเภอท่าคันโท  อำเภอหนองกุงศรี  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการ ประชุมหาทางออกร่วมกัน หลังจากที่มีการปลูกอ้อยมานาน  แต่ขาดทุน  โดยหันมาเลี้ยงหมูหลุม  และนำมูลมาใช้แทนปุ๋ย

นายพันธ์  จันทรัตน์  ประธานกลุ่มดงมูลเพื่อการพัฒนา  ได้เปิดเผยว่า สาเหตุที่เกษตรกรหันมาเลี้ยงหมูหลุม เนื่องจากที่ผ่านมาการปลูกอ้อยของเกษตรกรได้ทำให้เกษตรกรขาดทุนเพราะต้นทุนการผลิตสูง บวกกับราคาอ้อยตกต่ำ  ขณะเดียวกันการใช้ปุ๋ยเคมีได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพ ของเกษตรกร  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว  ทางกลุ่มจึงมีมติให้ในปีหน้าให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม ได้ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยที่ไม่ใช้สารเคมี โดยให้มีการเลี้ยงหมูหลุม และนำมูลมาใช้แทนปุ๋ย  นายพันธ์  ยังกล่าวอีกว่า  การเลี้ยงหมูหลุมยังทำให้ชุมชนมีอาหารที่ปลอดสารพิษ  และยังทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริม 

ในการประชุมดังกล่าว  กลุ่มเกษตรกรยังกำหนดให้สมาชิกต้องทำการปลูกอ้อย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลหมูอย่างน้อย  1  ไร่  และจะขยายพื้นที่ในปีต่อไปให้มากขึ้นเท่าที่จะทำได้

สุพจน์ แก้วแสนเมือง นักสื่อสารเครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา รายงาน