กลุ่มฯสระบุรี รุดมอบช่อดอกไม้ ต้อนรับรองผู้ว่าสระบุรีคนใหม่!

กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง เข้ามอบช่อดอกไม้ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ แต่หน้าเดิม! – รองฯให้คำมั่นจะรื้อฟื้นโครงการต่างๆที่เคยทำและประสบผลสำเร็จกลับมาอีกครั้ง!หลังผู้รับผิดชอบใส่เกียร์ว่าง!!

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงจำนวน 14 คน นำโดย นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง ได้เข้าพบ นายชโรธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ ซึ่งได้ย้ายมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งรับผิดชอบดูแลงานด้านแรงงาน ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯชโรธร ผาโคตร เคยรับราชการเป็นรองผู้ว่าจังหวัดสระบุรีเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะย้ายไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ด และได้ย้ายกลับมาเป็นรองผู้ว่าที่จังหวัดสระบุรีอีกครั้ง

นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ท่านรองผู้ว่า ชโรธร ผาโคตร กลับมาเป็นรองผู้ว่าสระบุรีอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งและดูแลงานด้านแรงงานนั้น ได้ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมด้านแรงงานในจังหวัดสระบุรีหลายเรื่อง เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานในภาวะวิกฤติ การเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการต่างๆเพื่อเสนอแนะงานด้านความปลอดภัยฯ การส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้ปัญหาด้านแรงงานลดน้อยลงเป็นอย่างมาก เป็นต้น ดังนั้นในวันนี้ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่คนงานจะได้รับการดูแลมากขึ้นหลังจากที่ข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ได้นำนโยบายที่ท่านรองผู้ว่าได้ให้ไว้นำไปปฏิบัติต่อจึงทำให้เกิดปัญหามากมายเช่นพี่น้องคนงานฟูรูกาวาฯเป็นต้น

ด้านนายชโรธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า วันนี้คงต้องกลับมาดูว่าปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทั้งปัญหาค่าแรงขั้นต่ำ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และยังมีปัญหาแรงงานข้ามชาติด้วย ซึ่งต้องดูเป็นกรณีไปและต้องแก้ไขให้เดินไปข้างหน้าให้ได้ โครงการที่เคยทำและสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็คงจะต้องมาพิจารณาดำเนินการต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแรงงานในพื้นที่หรือหากจะมีก็ให้มีปัญหาให้น้อยที่สุดทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆด้วย และยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอบคุณกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงด้วยที่นำดอกไม้มามอบให้ในวันนี้ และรับปากว่าจะกำชับข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านแรงงานให้ทำหน้าที่ให้มากกว่านี้

นักสื่อสารแรงงานพื้นที่สระบุรี  รายงาน