อีกแล้ว! สคค.เมินลูกจ้างสอดไส้ตั้ง จป.เป็นคณะทำงาน กลุ่มแรงงานสระบุรีบุกจวนผู้ว่ายื่นค้าน


กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีฯบุกจวนผู้ว่า  ขอคำชี้แจงเหตุเมินฝ่ายลูกจ้างแต่กลับสอดไส้แต่งตั้ง จป.วิชาชีพ เป็นคณะทำงานตรวจสถานประกอบการด้านความปลอดภัยฯ   หลังรับหนังสือรองผู้ว่าฯเห็นว่าคณะทำงานตรวจฯนั้นก็ควรจะเป็นไปตามที่เคยปฎิบัติมา  และรับปากจะเร่งเสนอผู้ว่าฯแก้ไขปัญหาในวันรุ่งขึ้น

เมื่อวันที่20 ภุมภาพันธ์ เวลา 18.00 น. คณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง จำนวนกว่า 25 คน ได้ขอพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายชโรธร ผาโคตร ซึ่งกำกับดูแลส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านและตรวจสอบการแต่งตั้งคณะทำงานตัดสินรางวัลการประกวดสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด ประจำปี 2555 และขอคำชี้แจงกรณีการประกาศแต่งตั้งคณะทำงานฯดังกล่าวโดยไม่มีผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเช่นที่เคยปฎิบัติมา แต่กลับมีการเสนอชื่อ จป.วิชาชีพ โดยเจ้าหน้าที่จากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี (สสค.) แต่งตั้งให้เป็นผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง โดยไม่สนใจผู้แทนลูกจ้างซึ่งเคยเป็นอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อ้างว่าที่แต่งตั้ง จป.เป็นคณะทำงานตรวจฯก็เพื่อยกระดับการตรวจให้สูงขึ้น โดยมองข้ามความรู้ความสามารถของคนงานในการตรวจประเมิน

นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงและคณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯฝ่ายลูกจ้าง กล่าวว่า ที่มาวันนี้เพื่อขอให้ท่านรองผู้ว่าฯแก้ไขปัญหาโดยด่วนตามข้อเสนอของกลุ่มลูกจ้าง ซึ่งการประกวดสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัยฯนั้น ในทุกปีจะมีแนวปฏิบัติของการแต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าว ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยผู้แทนจากฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้างและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการประกวดดังกล่าว โดยเฉพาะผู้แทนจากฝ่ายลูกจ้าง ที่ผ่านมาจะสรรหาจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง แต่การตั้งคณะทำงานตัดสินระดับจังหวัดในปีนี้ กลับไม่มีตัวแทนลูกจ้างที่มาจากลุ่มฯ ซึ่งเป็นองค์กรของลูกจ้าง และที่สำคัญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีไม่ได้สนใจแนวปฎิบัติหรือข้อเสนอตามหนังสือจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/ว ๐๐๐๖๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานตัดสินรางวัลระดับจังหวัดฯ ซึ่งได้มีแนวในการแต่งตั้งคณะทำงานตัดสินรางวัลระดับจังหวัด โดยองค์ประกอบของคณะทำงานควรเป็นไปตามคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดังจังหวัดเดิม แต่กลับเสนอชื่อ จป.วิชาชีพมาเป็นผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดปัญหาจากการทำงานของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ดังนั้น ถ้าในวันพรุ่งนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2555) ยังไม่สามารถหาข้อยุติตามข้อเสนอของกลุ่มฯได้ ก็คงจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่แน่นอน

ด้านนายชโรธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ซึ่งลงมารับหนังสือบริเวณสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัด กล่าวว่า จะรับข้อเสนอไปหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งว่าจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร เพราะถ้าดูจากหนังสือที่ยื่นมาก็เห็นว่าคณะทำงานตรวจฯนั้นก็ควรจะเป็นไปตามที่เคยปฎิบัติมา แต่อย่างไรก็ตามถ้าจะมีผู้แทนที่เป็น จป.วิชาชีพก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจ ทั้งนี้ก็ต้องคำนึงถึงผู้แทนของสหภาพแรงงานด้วย


สำหรับการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้น เกิดจากโครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ โดยแบ่งเป็นรางวัลประดับจังหวัดและรางวัลระดับประเทศ โดยคณะทำงานตรวจประเมินระดับจังหวัดนั้น จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯแต่ละจังหวัดเป็นคณะทำงานตรวจประเมิน ส่วนระดับประเทศนั้นจะมีคณะทำงานจากส่วนกลางและศูนย์ความปลอดภัยฯพื้นที่นั้นๆเข้าตรวจประเมิน และจะมีการมอบรางวัลในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติของทุกปี

 

นักสื่อสารแรงงานพื้นที่สระบุรี รายงาน