กลุ่มฯสระบุรี จูงมือนายจ้าง-ลูกจ้าง ชื่นมื่น ! ดูงานด้านแรงงานสัมพันธ์ บ.TAF. หวังลดข้อขัดแย้ง !!

กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง (กสค.)ทำงานเชิงรุก เชิญนายจ้าง-สหภาพแรงงาน  เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านแรงงานสัมพันธ์บริษัทไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด (TAF.) ได้รับเสียงตอบรับเกินคาด หลังได้มีเวทีเปิดใจ ชื่นชมวิสัยทัศน์การทำงานของกลุ่มฯทำงานเชิญรุก

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ บริษัทไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 56 คน ประกอบด้วยผู้แทนนายจ้างและสหภาพแรงงาน จำนวน 22 บริษัทเข้าร่วม โดยมีผู้บริหารบริษัทและกรรมการสหภาพแรงงานไทยอคริลิค ไฟเบอร์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นางสาวธนพร วิจันทร์ เลขาธิการกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ตามแผนนโยบายของกลุ่มฯ ที่จะเน้นการส่งเสริมให้นายจ้าง-ลูกจ้างอยู่กันอย่างมีความสุข ลดข้อขัดแย้ง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบการต่างๆ ส่งประกวดสถานประกอบกิจการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการตามโครงการของกระทรวงแรงงาน

นายภิรมย์ อารีย์พันธุ์ ผู้จัดการบริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  บริษัทไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมศึกษาดูงานที่บริษัท ซึ่งบริษัทเองก็เน้นการทำงานด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยพยายามที่จะให้คนงานหรือสหภาพแรงงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานให้มากที่สุด เห็นได้จากบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆที่ให้สหภาพแรงงานซึ่งถือเป็นผู้แทนคนงานเข้าร่วมทำงาน และฝ่ายบริหารเองก็เข้าใจและยอมรับการทำหน้าที่ของสหภาพแรงงานในการทำงานอย่างมีเหตุมีผล ซึ่งถ้าหากทุกฝ่ายเปิดใจในการพูดคุยกัน ก็จะทำให้ระบบแรงงานสัมพันธ์ดีขึ้น คนงานก็จะทำงานอย่างมีความสุข บริษัทก็ง่ายในการบริหารจัดการ

หลังจากที่ทุกคนได้แนะนำตัวแล้ว นางสาว กมลวรรณ ศิลปะอนันต์ ผจก.อาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัทไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด ได้นำเสนอโดยการฉายเพาเวอร์พอยท์(Power Point) เกี่ยวกับพันธะกิจ วิสัยทัศน์ และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ผู้เข้าร่วมได้รับชมหลังจากนั้นที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนกันอย่างหลากหลายเกี่ยวกับการทำงานระหว่างสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ กับฝ่ายบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัทไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด จากผู้ที่เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามถึงการทำงานของคณะกรรมการต่างๆ ภายในไทยอคริลิคไฟเบอร์ เช่น คณะกรรมการความปลอดภัยฯ คณะกรรมการลูกจ้าง คณะกรรมการโรงอาหาร คณะกรรมการบ้านพัก คณะกรรมการการล่วงละเมิดทางเพศ แม้แต่การประชุมร่วมระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ายบริหารจัดการ การอนุญาตให้กรรมการสหภาพออกไปทำงานข้างนอก ฯลฯ เป็นต้น ซึ่ง ที่ประชุมก็ได้แลกเปลี่ยนกันอย่างหลากหลาย จนเป็นที่เข้าใจกันทั้งหมดและเข้าใจในประเด็นที่ได้แลกเปลี่ยนกัน ทุกๆ ประเด็น

นายสมชาย สายหยุด ประธานสหภาพแรงงานโรแยล ซีรามิค เปิดเผยว่า วันนี้ดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้ ซึ่งในตอนแรกที่ได้รับหนังสือฝ่ายนายจ้างไม่อนุญาตให้เข้าร่วม กระทั้งมีการพูดคุยถึงผลดีที่จะได้รับ บริษัทจึงอนุญาตให้เข้าร่วมได้และเดินทางมาด้วยกันกับฝ่ายบริหาร และจากการแลกเปลี่ยน ทำให้บริษัทเองก็ได้แนวคิดในการบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น และคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง จึงอยากให้มีการจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีก           

อนึ่ง การจัดกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจำปีของกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี โดยฝ่ายวิชาการ ในการทำงานเชิงรุกด้านแรงงานสัมพันธ์ นอกจากนี้แล้ว ยังมีแผนงานในการให้ความรู้กับผู้ใช้แรงงานอื่นๆอีก เช่นการจัดกลุ่มศึกษาเรื่องสิทธิประกันสังคม เป็นต้น

นักสื่อสารแรงงานพื้นที่สระบุรี รายงาน