กลุ่มภาคตะวันออก เรียนรู้อดีต สร้างยุทธศาสตร์ สู่อนาคต

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2554 กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก จัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์และแผนงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก” ซึ่งได้รับเกรียติจาก นายปรุง ดีสี ที่ปรึกษาสหพันธ์แรงงานยานยนต์ แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายบทบาทและหน้าที่กรรมการกลุ่มสหภาพแรงงานภีคตะวันออก ณ โรงแรม ซิลเวอร์บีซ ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 32 คน โดยเป็นกรรมการบริการ และอนุกรรมการฯ ของกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก 

นาย สมพร ขวัญเนตร ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก กล่าวระหว่างการเปิดสัมมนา “35 ปีที่ผ่านมาของกลุ่มฯ มีการพัฒนากระบวนการทำงานมาตลอด มีประวัติการต่อสู้มาอย่างยาวนาน จนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรภาคีต่างๆ การให้ใครยอมรับไม่ใช่ทำแค่หนึ่งครั้งแล้วสำเร็จ แต่ต้องทำ ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ การกำหนดแผนงานเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรให้เข็มแข็ง เมื่อได้แผนงานแล้วต้องทำอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทและจริงจัง กรรมการใหม่ต้องกล้าที่จะนำเสนอ กล้าที่จะพูดสิ่งต่างที่ผ่านมาของกลุ่มฯ และต้องได้บทสรุปแผนงานที่ต้องการทำได้จริง”

 นาย ปรุง ดีสี ได้บรรยายในหัวข้อ บทบาทและหน้าที่กรรมการกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก “ผมมีความผูกพันกับกลุ่มฯภาคตะวันออกมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง หากเล่าถึงอดีตของกลุ่มฯภาคตะวันออกปัญหาที่ผ่านมาขาดคนทำงานมาช่วงหนึ่ง เริ่มมีการฟื้นฟูในช่วงปี 2535 เป็นต้นมา และสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคือขาดการเชื่อมต่อ ขาดการประสานงานกันรุ่นต่อรุ่นของผู้นำ คนเข้ามาทำงานรุ่นหลังเลยไม่รู้จะเริ่มยังไง”

พร้อมทั้งเน้นย้ำว่า “หากต้องการให้ตัวเองเข็มแข็งต้องสำรวจตัวเอง เก็บรายละเอียดให้มากที่สุด อะไรที่เป็นปัญหาต้องเร่งแก้ไขต้นตอของปัญหา หากทุนมีปัญหาจะใช้รูปแบบเดิมที่เคยใช้ในแบบขอรับบริจาคและช่วยตัวเองอยู่อีกหรือ น่าจะต้องคิดสร้างกระบวนการที่มาของทุนใหม่ ให้เป็นแบบบูรณาการ ต้องปฏิวัติการบริหารการจัดการใหม่ทั้งหมด และสิ่งที่ต้องทำอีกอย่างคือต้องสร้างฐานข้อมูลของกลุ่มให้ได้”

นางสาว อัจฉจา วรรณชาลี กรรมการที่เข้ามาบริหารงานครั้งแรกกล่าว “การมาทำแผนงานในครั้งนี้ก็ได้เรียนรู้การกำเนิดของกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก และทำให้รู้สึกตระหนักถึงภาระหน้าที่ ที่เราต้องรับผิดชอบ สิ่งที่สำนึกในความเป็นคนงาน คือต้องร่วมกันสร้างขบวนการแรงงานให้เข็มแข็ง” อัจฉรา กล่าว

สราวุธ ขันอาสา นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก รายงาน