กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่จัดงานรำลึกครบรอบ 2 ปี ร้อยดวงใจ อาลัย คุณตุลา ปัจฉิมเวช

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ได้จัดงานรำลึกครบรอบ 2 ปี คุณตุลา ปัจฉิมเวช มีการทำบุญถวายอาหารและเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2557 ณ วัดศรีสำราญบำรุงราษฎร์ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์ก็มีการจัดเวทีเสวนาเพื่อ

10678508_387660208052208_85171531870027029_n 10616060_853759097976879_9142403982398517514_n

นางสาวสงวน ขุนทรง ผู้ประสานงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานและพูดถึงการต่อสู้ของคนงานในพื้นที่อ้อมน้อยที่ถูกข่มขู่คุกคาม ก็มีคุณตุลา ปัจฉิมเวช ที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการต่อสู้ของลูกจ้างเพื่อที่จะต่อรองกับนายจ้าง รวมถึงเป็นผู้ให้ความรู้กับผู้นำแรงงานเรื่องสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อให้รู้สิทธิของตน และยังทำงานด้านสิทธิมนุษยชน ในการเสวนาวันนี้คงเกิดประโยชน์กับทุกคนที่เข้าร่วม เพื่อสานต่อการทำงานด้านสิทธิและการต่อสู้ที่เป็นประโยชน์กับคนงานเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมในการทำงานต่อไป

นางสาวสุนี ไชยรส รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กล่าวว่าพูดถึงคุณตุลา ปัจฉิมเวช เมื่อก่อนก็เป็นคนงานและเป็นผู้นำสหภาพ ต่อมาถูกให้ออกจากงานแต่ก็ยังทำงานด้านสิทธิถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในโรงงาน และได้เข้ามาทำงานเป็นคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งการทำงานที่ผ่านมา 14 ตุลา 2516 คุณตุลา ไม่ได้ทำงานอยู่ข้างหน้าแต่ทำงานอยู่เบื้องหลังร่วมกับคุณบัณฑิตย์ จันทร์งาม ซึ่งกลุ่มอ้อมน้อยไม่ได้ทำงานอยู่แค่อ้อมน้อยแต่ทำงานเชื่อมกับทุกเครือข่าย
นางสาวคุ้มเกล้า ส่งสมบูรณ์ ได้กล่าวถึงการจัดเวทีในวันนี้ว่าจะเป็นการเสวนาสะท้อนปัญหาแรงงานที่คุณตุลา ปัจฉิมเวช ได้ไปทำงานกับพื้นที่ต่างๆซึ่งไม่ได้ทำงานเพียงพื้นที่อ้อมน้อยเท่านั้นยังมีพื้นที่ สมุทรปราการ อยุธยา และผู้ร่วมเสวนาในวันนี้

10670257_853759567976832_3250914869489564199_n 10446458_853759841310138_3018581590020236314_n

คุณสันติภาพ แสนจันทร์ ผู้แทนกลุ่มสหภาพแรงงานพื้นที่ปู่เจ้าสมิงพราย กล่าวถึงการทำงานร่วมกับคุณตุลา ตั้งแต่ปี 2552 จากโครงการกลุ่มสังคมเพื่อนและโครงการศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน และทุกวันนี้ยังเปิดให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคนงานอยู่ การทำงานร่วมกับคุณตุลาได้ให้ความรู้หลายอย่างและมี 3 กรณีปัญหาที่เราได้ทำ 1.บริษัทสามิตฟอกย้อม นายจ้างปิดกิจการ 2.3.ทำงานเป็น รปภ. จ่ายค่าจ้าง 252 บาท ทำงาน 12 ช.ม ทำเรื่องร้องเรียนแรงงานจังหวัด นายจ้างยอมจ่ายค่าล่วงเวลาให้

คุณจำลอง ชะบำรุง อดีตประธานสหภาพแรงงานพื้นที่อยุธยา กล่าวถึงการทำงานร่วมกับคุณ ได้ให้ความรู้แบบพื้นฐานเป็นภาษาพูดที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายเพื่อสามารถนำไปใช้จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง การทำงานกับคุณตุลา ในช่วงปลาย และในปี 2554 เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ซึ่งความรู้ที่เรามีพอเกิดปัญหาขึ้นจริงเราช่วยเหลือคนงานไม่ได้เลย ก็ได้รับคำแนะนำให้คำปรึกษาจากคุณตุลา ทำให้เราสามารถแนะนำช่องทางการต่อสู้กับคนงานได้

คุณธนวรรณ ชมหอม ประธานสหภาพแรงงานรวมใจเพื่อนสัมพันธ์ กล่าวว่ารู้จักคุณตุลา เมื่อปี 2549 และเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องสิทธิด้านแรงงาน เป็นผู้ก่อตั้งสหภาพให้ และตนเองก็เป็นผู้ร่วมก่อการด้วยเมื่อสหภาพเปิดรับสมัครสมาชิก บริษัทรู้เรื่องจึงถูกเลิกจ้างเลิกจ้าง แต่เราไม่ยอมรับเงินค่าชดเชยก็ได้ลุงตุลาที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำช่องทางการต่อสู้จนสามารถได้กลับเข้าทำงาน

10406754_853759501310172_8942081406969963001_n

คุณสุรินทร์ พิมพา ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์ กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ กล่าวถึงได้รู้จักคุณตุลา ตั้งแต่ปี 2527 ได้ทำงานกับคุณตุลา และตามแกไปทุกที่ที่ไปให้ความช่วยเหลือคนงาน เช่น คนงานบริษัทลวดตาข่าย คนงานบริษัทตราอูฐ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณตุลาได้ย้ายไปอยู่ที่อ่างทองไปทำร้านอาหาร เราก็ตามไปหาและชวนกลับมาอยู่ที่อ้อมน้อย เพื่อที่จะได้ให้ความรู้ด้านสิทธิกับคนงานในพื้นที่รวมถึงตนเองที่ตามแกไปทุกที่เพื่อหาความรู้และทำหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์ มาถึงปัจจุบัน

นางสาวคุ้มเกล้า ส่งสมบูรณ์ ได้กล่าวถึงรู้จักคุณลุงตุลา มาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งไม่รู้เรื่องกฎหมายแรงงานเลย จบมาเป็นทนายก็ไปเป็นทนายอาสาสมัครมาลงพื้นที่อ้อมน้อย การทำงานกับคุณลุงได้ความรู้หลายอย่างแกมีมุมคิดหลายอย่างที่ทำให้เรามีความรู้และประสบการณ์จากการทำงาน ด้านสิทธิถือว่าเป็นครูคนแรกในด้านสิทธิแรงงาน
รศ. ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กล่าวถึงเมื่อก่อนตุลาเป็นผู้นำแรงงานแต่ตอนหลังไม่ได้เป็นแต่ก็ยังทำงานเชื่อมระหว่างแรงงานรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ให้ได้รู้จักกันเป็นตัวเชื่อมผู้นำกับปัญญาชนเข้าด้วยกันเช่น คุณประสิทธิ ไชโย คุณบัณฑิต จันทร์งาม คุณ ตุลา ปัจฉิมเวช ซึ่ง นายประสิทธิ ไชโย เป็นผู้นำที่สามารถพาคนงานเดินเท้าเปล่าจากสมุทรสาครไปที่สนามหลวง ต่อสู้ 7 วัน จนชนะ ปัจจุบันตัวแทนผู้นำเองก็ยังถูกคุกคาม แต่ทุกคนก็ยังสู้เพื่อเป้าหมายของแรงงาน

หลักความคิดแบบง่ายๆที่คนงานต้องทำคือ การหาความรู้ให้รู้และต้องศึกษา การใฝ่รู้ อ่านคิดและทำคุณตุลาเองก็ทำแบบนี้จนสามารถเป็นนักกฎหมายและช่วยเหลือคนงานได้ในปัจจุบัน การเสียสละ อ่านหนังสือ ลงมือทำ แต่คนงานส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยศึกษาหาความรู้เท่าที่ควร ซึ่งความรู้สึกรับผิดชอบไม่ว่ามีเหตุการณ์คนงานถูกเลิกจ้างที่ไหนใจมันร้อนจะต้องไปช่วย เวลาและสายน้ำไม่เคยรอใคร มันไหลไปเรื่อยๆ ถ้าเราไหลตามมันจะไม่มีอดีต ก่อนปี 2524 เราเติบโตอย่างไร 30 กว่าปีเราก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้

ศูนย์นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน