กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกกำหนดเข้าร่วมชุมนุม 7ตุลาพร้อมขบวนการแรงงานที่ทำเนียบรัฐบาลหวังรัฐรับรองอนุสัญญาILO

1.͹ØÊÑ­­Ò ILO.87-98

ผู้ใช้แรงงานระยองลงมติเข้าร่วมชุมนุมกับขบวนการแรงงานหวังรัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศปีนี้

นายจิระพัฒน์ คงสุข เลขาธิการกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก กล่าวว่า ในวันที่ 28 กันยายน 2556 กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกส่วนของบ่อวินระยองจะมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กับสมาชิกมีคนเข้าร่วมประมาณ 120 คน ซึ่งเป็นผู้นำรุ่นใหม่ เรื่องอนุสัญญาองค์องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO.) ฉบับที่ 87 และ98 ซึ่งผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ยังไม่รู้สิทธิ และไม่รู้ว่า อนุสัญญาองค์การแรงงานฯทั้ง 2 ฉบับ มีความสำคัญอย่างไร ซึ่งคิดว่าจะได้รับความรู้จากทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ที่จะเข้ามาให้ความรู้และระดมความคิดเห็น โดยกลุ่มได้มีการจัดพูดคุยกันในส่วนแกนนำร่วมกับทาง คสรท. และเห็นด้วยที่จะมีการเคลื่อนไหวร่วมในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ในวันงานที่มีคุณค่า ซึ่งหากรัฐบาลยังไม่มีการรับรอง หรือส่งสัญญาณใดในวันนั้นทางกลุ่มก็คงต้องประชุมกับส่วนขบวนการแรงงานกลางทั้งหมดว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมอย่างไร อันนี้กลุ่มก็จะรับมติมาปฏิบัติ ซึ่งส่วนของการประชุมวันที่ 28 ก.ย.ก็จะมีส่วนของผู้นำรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมว่า จะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าอย่างไร

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน