กลุ่มสระบุรีฯ ส่งประธานเป็นอนุประกันสังคม แจงช่วยน้ำท่วมอยุธยากว่า 5 หมื่น

 

 
ประชุมกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีฯแจงยอดบริจาคช่วยน้ำท่วมอยุธยากว่า 5 หมื่นบาท พร้อมมีมติเสนอชื่อประธานกลุ่มฯเป็นคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด เชื่อมั่นมีศักยภาพที่จะเข้าไปรักษาผลประโยชน์ให้กับคนงานได้อย่างแท้จริง
     เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ได้มีการประชุมกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง (กสค.) ณ สำนักงานกะรัตสุขภัณฑ์ ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีองค์กรสมาชิกของ กสค. เข้าร่วมประชุม 18 องค์กร ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 25 คน โดยเป็นการประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งรายงานการระดมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่อยุธยา ซึ่งได้กว่า 50,000.- บาทเศษ ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาตามหนังสือจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรีในการให้ กสค. พิจารณาคัดเลือกผู้แทนเพื่อเสนอชื่อเข้าเป็นคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสระบุรีเพื่อทำหน้าที่แทนคณะอนุกรรมการชุดเดิมที่ได้หมดวาระไป โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีมติส่งนายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง เป็นผู้แทนในส่วนของลูกจ้างเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสระบุรีต่อไป 
     นางสาวธนพร วิจันทร์ เลขาธิการกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง กล่าวว่า คงต้องส่งรายชื่อตามมติของกลุ่มฯให้กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเพื่อมีคำสั่งแต่งตั้งต่อไป ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่กลุ่มฯได้ร่วมทำงานกับไตรภาคีในจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ส่งผู้แทนกลุ่มฯเข้าไปทำงานร่วมด้วยทุกครั้งที่กรรมการชุดเดิมหมดวาระและเชื่อมั่นว่า ผู้แทนที่ส่งเข้าไปจะเป็นปากเป็นเสียงและมีศักยภาพเพียงพอในการรักษาผลประโยชน์ให้กับคนงานอย่างแท้จริง
 
นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์พื้นที่สระบุรี รายงาน