กลุ่มสระบุรีจัดแข่งกีฬาต้านยาเสพติด-สร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่

กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีจัดเต็ม  !!!  กีฬาต้านยาเสพติด    ลดปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ของแรงงานในพื้นที่

เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2554   กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง  ได้จัดมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่  7/2554  ณ  สนามกีฬาบริษัทโคห์เลอร์ ประเทศไทย  จำกัด  มหาชน  โดยมีผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเข้าร่วมอย่างคับคั้ง  โดยมีการแข่งขัน  5  ชนิดกีฬา 6  ประเภท ดังนี ฟุตบอล, วอลเลย์บอลชาย, วอลเลย์บอลหญิง, เซปักตะกร้อ, เปตองทีมผสม, สนุ๊กเกอร์

นายบุญสม  ทาวิจิตร   ประธานเปิดการแข่งขันกล่าวว่า   การจัดการแข่งกีฬาต้านยาเสพติดในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่  7  แล้วจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่มีสหภาพแรงงานและไม่มีสหภาพแรงงานและอยากให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านมีสปริตในการแข่งขันมีน้ำใจเป็นนักกีฬาขอให้นักกีฬาแต่ละคนแต่ละสหภาพแข่งขันเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก   และขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ผู้ให้การสนับสนุนและคุณพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

นายพรนารายณ์   ทุยยะค่าย     กล่าวว่า    การจัดงานในครั้งนี้ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอุปสรรคและเป็นเรื่องที่ท้าทายของคณะทำงานเป็นอย่างมาก   งบประมาณส่วนหนึ่งได้มาจากการขอสนับสนุนจากบุคคลและองค์กรต่างๆในพื้นที่จังหวัดสระบุรี  เช่นท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและข้าราชการและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ   แต่เมื่อเห็นพี่น้องผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมการจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้แล้วรู้สึกหายเหนื่อย  และจะพยายามหางบประมาณเพื่อจัดการแข่งขันในปีต่อๆไป

นงนุช ไกรศาสตร์ นักสื่อสารแรงงานพื้นที่สระบุรี  รายงาน