กลุ่มสระบุรีคึกคัก วางแผนต้อนรับปี 54 เตรียมทำงานเพื่อสิทธิแรงงาน

อาทิตย์ ที่19 ธันวาคม 2553 ณ.ครัวสุวรรณณี ทับกวาง กลุ่มสหภาพแรงงานสระบุรีและใกล้เคียงฯ โดยมีนายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มฯ และนางสาวธนพร จันทร์วิทัน เลขาธิการกลุ่มฯ ได้นำคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ที่มาจากสมาชิกสหภาพแรงงานทั้งหมด28ท่าน จาก23สหภาพ เข้าร่วมประชุมวางแผน การทำงานของกลุ่มในปี2554 ซึ่งสรุปได้ 3กลุ่ม 1. กลุ่มปฏิบัติการ มีหน้าที่นำสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าการเข้าอบรม การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแรงงาน การจัดกิจกรรมแรงงาน 2.กลุ่มวิชาการ มีหน้าที่คอยจัดอบรมสัมมนาให้แก่สมาชิกทั้งในและนอกระบบ และอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้แรงงาน และ 3.กลุ่มมวลชนมีหน้าที่คอยให้ความรู้และช่วยเหลือแรงงานที่ต้องการจัดตั้งสหภาพแรงงาน คอยระดมพลพาสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของผู้ใช้แรงงาน และคอยทำข่าวแรงงานส่งทางทีวี และหนังสือพิมพ์วารสารประจำเดือน

นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มกล่าวว่า การประชุมวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการทุกคน ที่ได้ประจำแต่ละกลุ่มเข้าใจปัญหาของแรงงาน ทุกคนต้องช่วยกัน ถ้าเราไม่ทำไม่เคลื่อนไหวหรือไม่มีการวางแผนอะไรเลย ขบวนการแรงงานคงต้องล่มสลายแน่นอน ขอให้ทุกคนสู้เพื่อตัวเราพี่น้องเราและผู้ใช้แรงงานทุกคน

เมืองทน สุตินะ นักสื่อสารแรงงานศูนย์สระบุรี รายงาน