กลุ่มพัฒนาแรงงานย่านเวลโกรว์พัฒนาทีมงานสื่อสารด้าน IT

เมื่อวันที่  3 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา กลุ่มพัฒนาย่านเวลโกรว์พัฒนา มีการจัดอบรมเรื่องการสื่อสารด้าน IT เพื่อพัฒนาให้แรงงานได้รู้จักกับการใช้สื่ออีเล็กทรอนิคส์ที่ทันกับโลกปัจจุบัน ณ ศูนย์ฝึกอบรม  NHK. หมู่บ้านบูรพาซิตี้ ตำบล ท่าสะอ้าน  อำเภอ บางปะกง   จังหวัด ฉะเชิงเทรา

จากมติที่ประชุมประจำเดือนครั้งที่ผ่านมา ได้มีข้อเสนอให้มีการพัฒนานักสื่อสารแรงงาน เพื่อให้เรียนรู้กับสื่อในยุคปัจจุบัน นายสมบูรณ์ เสนาสี รองประธานกลุ่มฯ กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ควรที่จะเริ่มต้นที่การรู้จัก อีเมล์ เฟรสบุ๊ค การใช้งาน การรับ-ส่ง ข้อมูลข่าวสารก่อน โดยให้เหตุผลว่า ปัญหาการสื่อสารที่สามารถส่งผ่านทางระบบ อีเมล์ได้ ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นจุดอ่อน ควรเริ่มต้นที่จุดนี้ก่อน ผลจากการติดต่อประสานงาน มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน แต่ละคนที่มามีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน ประมาณ 14 คน ไม่เคยรู้จักกับระบบคอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต การรับ-ส่ง อีเมล์

นายอรรถพร ปวนสุข สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย พื้นที่ไดน่าเมนทอล เล่าว่า ไม่เคยใช้ อีเมล์ การมาอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ การรับ ส่ง ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านอีเมล์ได้ อยากให้ทางกลุ่มพัฒนาแรงงานย่านเวลโกรว์ จัดมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง

การอบรมในครั้งนี้ เป็นการทบทวนการทำงานด้านการสื่อสารร่วมกัน และกลุ่มพัฒนาแรงงานฯจะมีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนานักสื่อสารแรงงานอย่างนี้อีกขึ้นในเร็วนี้

อรรถพล  พรมหา นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวฉะเชิงเทรา รายงาน