กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี จับมือ นายจ้าง- รัฐ สร้างเครือข่ายความปลอดภัยฯ

กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี  จับมือ นายจ้าง- รัฐ สร้างเครือข่ายความปลอดภัยฯ

กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง จัดสัมมนาเชิงรุก จับมือนายจ้าง-รัฐ จัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัยฯ เน้นทำงานเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม   

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการสร้างเครือข่ายแรงงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องพลอยไพรินทร์ โรงแรมสระบุรีอินน์ อ.เมือง จ.สระบุรี มีผู้นำแรงงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) และฝ่ายบริหารงานบุคคล เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้กว่า 70 คนซึ่งและได้รับเกียรติจากนางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยมาเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีนายวินัย ลัทธิกาวิบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายสมชาย อมตเวช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง และนายอดุล สุเดน ประธานชมรมบริหารงานบุคคล ร่วมอภิปรายในมุมมองและแนวคิดของแต่ละภาคส่วนว่ามีความคิดเห็นอย่างไร

          นายสมชาย อมตเวช กล่าวว่า “ในเรื่องของความปลอดภัยฯ มีกฎหมายควบคุมอยู่หลายฉบับรวมถึงกฎกระทรวง และหน่วยงานรัฐเองก็พยายามที่จะเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงแต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยไม่สอดคล้องกับสถานประกอบการดังนั้นจึงต้องอาศัยเครือข่ายในการช่วยเป็นแจ้งเข้ามายังเจ้าหน้าที่ ก็จะทำให้คนงานได้รับความปลอดภัยมากขึ้น”

          ด้านนายบุญสม ทาวิจิตร กล่าวว่า “กลุ่มฯเคลื่อนไหวในด้านความปลอดภัยมาโดยตลอด แต่ก็ยังมีนายจ้างที่เห็นแก่ตัวบางรายโดยเฉพาะนายจ้างรับเหมาที่ยังไม่ให้ความสำคัญในด้านนี้ ในส่วนของกลุ่มฯเองได้ผลักดันเรื่องนี้ในอนุกรรมการความปลอดภัยฯจังหวัดหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการสานต่ออย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นแผนงานต่างๆที่ได้เสนอไป โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเองก็มักอ้างเรื่องเวลาหรืองบประมาณที่จะมาดูแลเรื่องนี้ไม่มี ทำให้ภาพรวมของจังหวัดสระบุรีมีสถิติอุบัติเหตุสูงขึ้น โดยในปีนี้จากสถิติมีเสียชีวิตแล้วถึง 13 คน”

          ส่วนทางด้านนายอดุล สุเดน กล่าวว่า “ในส่วนของนายจ้างนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากโดยเฉพาะสถานประกอบการใหญ่ๆ และจะมีบ้างกับสถานประกอบการเล็กๆที่ละเลยเรื่องนี้ แต่ทั้งหมดก็ต้องได้รับความร่วมมือกับทุกคนเพราะเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องของทุกคน”

          การสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นอีกความก้าวหน้าหนึ่งของจังหวัดสระบุรีในการทำงานเชิงรุกและจัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัย อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ตั้งแกนนำเข้มข้นจำนวน 12 คน เพื่อประสานการทำงานอย่างเชื่อมโยงต่อไป

 

รายงานโดย พรนารายณ์ ทุยยะค่าย นักสื่อสารแรงงานพื้นที่สระบุรี