กลุ่มผู้หญิง บุก! กระทรวงแรงงาน

เครือข่ายผู้หญิงร่วมกว่า 19 องค์กร ร่วมยื่นหนังสือ ต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เสนอทบทวนการจัดประกวดเทพธิดาแรงงานในวันแรงงานแห่งชาติ (เมย์เดย์) วันที่ 1 พฤษภาคม 54 ซึ่งคณะจัดงานมีมติในที่ประชุมให้มีการจัดประกวดต่อ

นางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ร่วมกับเครือข่ายผู้หญิง ยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสวัสดิการฯ ในวันที่ 28 มี.ค. 54 เวลา 14.30 น. ณ กระทรวงแรงงาน เนื่องจากอธิบดีติดภารกิจได้มอบหมายให้ นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการฯ มารับหนังสือแทน ที่ผ่านมากลุ่มผู้หญิงก็ได้แสดงเจตนารมณ์ คัดค้านการจัดประกวดฯ ระเบียบการ การประกวดฯ ก็ชัดเจน  กำหนดคุณสมบัติ สัดส่วน รูปร่าง หน้าตา ส่วนสูง สัดส่วนรอบเอว สัดส่วนรอบอก สัดส่วนรอบสะโพก ต้องให้ได้ตามที่กำหนด ที่จริงแล้วผู้หญิงทำอย่างอื่นได้มากกว่านี้ ไม่จำเป็นที่จะต้องมาอยู่ในระเบียบเงื่อนไข ของคณะจัดงาน ทำไมไม่เอาผู้ประกันตนมาตรา 40 แรงงานนอกระบบ มาเป็นพรีเซนเตอร์ ถ้าจะใช้จริงๆ และอีกอย่าง ขบวนการแรงงานไม่เติบโต มีการขัดแย้งกัน ส่วนหนึ่งก็มาจาก กระทรวงแรงงานฯ ที่สนับสนุนงบประมาณอยู่เบื้องหลัง ในการยื่นหนังสือ เพื่อที่จะให้ทางกระทรวงแรงงานฯ ร่วมกับคณะจัดงานได้ทบทวน การจัดประกวดฯ ในครั้งนี้  ถ้าหากคณะจัดงานยังยืนยันในการจัดประกวดฯ เครือข่ายผู้หญิงจะขอไม่เข้าร่วมกิจกรรมในวันเมย์เดย์ ในปีนี้ และอีกหลายๆภาคส่วนก็มีแนวโน้มจะไม่เข้าร่วม

ทางด้าน นายประกอบ ปริมล รองเลขาธิการฝ่ายบริหารสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยด้วยการจัดประกวดฯ วันแรงงาน ควรนำเสนอขบวนการต่อสู้ ของแรงงาน จากอดีตถึงปัจจุบัน ต้องสะท้อนปัญหาของแรงงานจริงๆ ไม่ใช่เอาเรือนร่างผู้หญิงเป็นเครื่องหมายการค้า ทุกวันนี้ผู้หญิงก็ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง การละเมิดสิทธิ  ตนองก็ยังคิดว่าผู้หญิงยังไม่ได้รับเป็นธรรม มองอีกอย่างหนึ่งเหมือนภาครัฐอยากจะบิดเบือนประวัติศาสตร์  ซึ่งสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จะประชุมหารือเพื่อทบทวนการจัดฯ และเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 31 มี.ค. 54 ต่อไป

นางสาวพรรณี   ศรียุทธศักดิ์  รองอธิบดีกรมสวัสดิการฯ กล่าวว่า วันแรงงานเป็นสำคัญของผู้ใช้แรงงานวันหนึ่ง ปัญหาที่เกิดการประกวดฯ เพื่อหาพรีเซนเตอร์ มาสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรา 40 กรมสวัสดิการฯ เพียงแค่สนับสนุนงบประมาณ ส่วนรูปแบบ วิธีการ ได้มอบหมายให้ทางสภาองค์การลูกจ้างเป็นผู้ดำเนินการ หนังสือหรือข้อเสนอจะนำเข้าไปหารือ ทบทวน ร่วมกับคณะจัดงาน ต่อไป

รายงานโดย สวรรยา ผดาวัลย์  นักสื่อสารศูนย์พื้นที่สระบุรี