เน้นผู้หญิงทำงานต้องมีชีวิตครอบครัวที่ยั่งยืน

บูรณ์1

แรงงานหญิงคือผู้สร้างโลก ครึ่งของโลกใบนี้จึงถูกสร้างขึ้นน้ำมือของพวกเธอ แรงงานหญิง 8 มีนาคม ของทุกปี ก็จะเป็นวันสตรีสากล กลุ่มแรงงานหญิงก็จะมีการยื่นข้อเรียกร้องเสนอต่อรัฐบาลเหมือนเช่นทุกปี 

น.ส.ธนพร วิจันทร์ ประธาน กลุ่มบูรณาการฯ กล่าวว่าในวันสตรีสากลใน 8 มีนาคมปีนี้ เป็นเช่นทุกปี ที่กลุ่มผู้หญิงจากหลากหลายเครือข่ายองค์กร มารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลอง ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีในปีนี้ก็จะมี 3 ข้อหลักๆ ข้อที่หนึ่ง เรื่องศูนย์เลี้ยงเด็ก ข้อที่สอง อนุสัญญา ILO 183 ข้อที่สาม การเข้าถึงสิทธิประกันสังคมของผู้หญิง 

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 56 เวลา 13.30 น. กลุ่มบูรณาการฯ ร่วมกับ องค์กรเครือข่ายแรงงานหญิง ได้นัดประชุมหารือข้อเรียกร้องวันที่ 8 มีนาคม (วันสตรีสากล) ณ ห้องประชุมสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ก.ม 11 นิคมรถไฟ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
บูรณ์
น.ส.ธนพร วิจันทร์ ประธาน กลุ่มบูรณาการฯ กล่าวว่า เป็นการประชุมเพื่อหาร่วมกับพี่น้องเครือข่ายแรงงานหญิงประเด็นข้อเรียกร้องในวันสตรีสากลในปี 56 นี้ เป็นเช่นทุกปี 8 มีนาคม ของทุกปี (วันสตรีสากล) กลุ่มผู้หญิงจากหลากหลายเครือข่ายองค์กร มารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองรวมถึงยื่นข้อเรียกร้องในวันสตรีสากล ข้อเรียกร้องที่กลุ่มบูรณาการฯ ร่วมกับพี่น้องเครือข่ายแรงงานได้ร่วมกันหาข้อสรุปเพื่อที่จะยื่นเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในปีนี้ก็จะมี 3 ข้อหลักๆ ข้อที่หนึ่ง เรื่องศูนย์เลี้ยงเด็ก ข้อที่สอง อนุสัญญา ILO 183 ข้อที่สาม การเข้าถึงสิทธิประกันสังคมของผู้หญิง สามข้อนี้เป็นประเด็นหลัก และมีในส่วนประเด็นที่ย่อยออกมาอีก เช่น ประเด็นย่อยในการเข้าถึงสิทธิประกันสังคมของผู้หญิง ทำอย่างไรที่จะให้ทางประกันสังคมดูแลหรือบริการ ผู้ประกันตนให้ถึงที่สุดและดีที่สุด ที่ผ่านมา กรณีผู้คลอดบุตรถึงเวลาต้องออกโรงพยาบาล ไม่มีเงินที่จะสำรองจ่ายไปก่อน จำเป็นต้องฝากลูกไว้กับทางพยาบาลเพื่อไปรับเงินที่ประกันสังคมมาจ่ายค่าคลอดถึงจะออกโรงพยาบาลได้ นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ประเด็นศูนย์เลี้ยงเด็กก็เช่นกัน ปัจจุบันนี้ศูนย์เลี้ยงเด็กฯที่เกิดจากกลุ่มบูรณาการฯร่วมกับ กระทรวงแรงงานก็มีปัญหาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ไม่ได้ตามมาตรฐานของศูนย์เลี้ยงเด็ก และ ยังไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตการทำงานของคนงาน เป็นต้น กลุ่มบูรณาการฯต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลคอยช่วยเหลือ และเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันต่อไป

ทางด้าน น.ส.นิไลมล มนตรีกานนท์ รองประธาน กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี กล่าวว่า 8 มีนาคม ของทุกปี วันสตรีสากล พี่น้องทุกเครือข่ายองค์กร ก็จะมาร่วมเฉลิมฉลอง ทำกิจกรรมร่วมกันในวันสตรีสากล ในปีนี้ เบื้องต้น ทางกลุ่มบูรณาการฯร่วมกับพี่น้องเครือข่ายแรงงานทุกภาคส่วนได้ประมาณการผู้เข้าร่วมไว้อยู่ที่ 1,500 กว่าคน และมีกิจกรรมหลากหลาย ของพี่น้อง ที่จะนำมาแสดงในวันนั้น และตนเองก็หวังว่า การยื่นข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้หญิงในวันที่ 8 มีนาคม (วันสตรีสากล) นายกรัฐมนตรีควรจะมารับหนังสือด้วยตัวเอง ส่วนกำหนดการและรูปแบบในงานเพื่อให้ได้สมบูรณ์แบบ กลุ่มบูรณาการฯร่วมกับองค์กรเครือข่ายจะนัดประชุมกันอีกครั้งในวันที่ 25 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวพื้นที่สระบุรี รายงาน