กระอัก คนงานชินเอเจอ ขู่ฟ้อง 200 ล้าน

คนงานชินเอ อ่วม เจอทนายความส่งหนังสือเวียนถึงบ้านเรียกค่าเสียหายคนละ 200 ล้าน แม่ช็อกเข้าโรงพยาบาล แถมผัวซ้ำขอหย่าหลายราย โอดมีหมายถึงบ้านกล่าวหาพยายามทำร้ายร่างกายอีกคดี วอนขบวนการแรงงานช่วยที นอนใต้ถุนกระทรวงแรงงานนานแล้ว

นายเอกลักษณ์ พรหมพันธ์ใจ ประธานสหภาพแรงงานชินเอ ไฮเทค กล่าวว่า สภาพปัญหาของคนงานชินเอนั้น ตั้งแต่ได้เดินทางมาร้องขอให้กระทรวงแรงงานช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้างบริษัทชินเอ ไฮ-เทค จำกัด วันนี้กรณีการให้ความช่วยเหลือยังไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากไม่สามารถที่จะเชิญนายจ้างที่มีอำนาจเข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือเพื่อทำข้อตกลงกันได้ แต่ขณะนี้มีปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีก คือ เรื่องของการที่สำนักงานพันธเดชาธรรมทนายความ และธุรกิจ ที่ลงนามโดยนายชัยรัตน์ ทัดเทียม ทนายความผู้รับมอบอำนาจ ได้มีการส่งหนังสือไปตามทะเบียนบ้านของคนงานทั้งหมดลงวันที่ 30 เมษายน 2555

ขอให้ชดเชยเงินค่าเสียหาย โดยในหนังสือระบุว่าตามที่ได้มีเพื่อนพนักงานอื่นๆอีกจำนวนลายคนได้ร่วมกันนัดหยุดงาน และหรือผละงานละทิ้งหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24-28 เมษายน2555 อันเป็นการจงใจทำให้บริษัทนายจ้างได้รับความเสียหาย รายละเอียดตามที่ทราบดีอยู่แล้วนั้น จากการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการกระทำของพวกคุณตั้งแต่วันที่ 25-28 เมษายน2555 ทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหายต่องานผลิตสินค้าที่บริษัทได้วางแผนไว้ เสียหายต่อชื่อเสียง เสียหายต่อการสูญเสียโอกาสในการทำธุรกิจ คิดเป็นเงิน 200,000,000 (สองร้อยล้านบาท) ดังนั้น ข้าพเจ้าในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ขอให้คุณได้โปรดนำเงินจำนวน 200,000,000 (สองร้อยล้านบาท) มาชำระคืนให้แก่ บริษัทฯให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือทวงถามฉบับนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าวข้างต้นแล้วคุณยังคงเพิกเฉยอยู่ ข้าพเจ้ามีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมายต่อไป

นายเอกลักษณ์ พรหมพันธ์ใจ กล่าวว่า ผลจากหนังสือนี้สร้างผลกระทบต่อชีวิตของคนงานจำนวนมาก คือมีอยู่หนึ่งรายที่คุณแม่ช็อกเข้าโรงพยาบาลเมื่อรับจดหมายให้ชดเชยค่าเสียหาย และมีอีกหลายคนที่สามีขอหย่า หรือเรียกให้กลับเข้าไปทำงาน และพ่อ แม่ โทรมาสอบถามเรื่องความเป็นมาดังกล่าวว่า ซึ่งสร้างความปั่นป่วนให้กับครอบครัวคนงานอย่างมาก ซึ่งตนเองไม่เข้าใจว่าทำไมสำนักงานทนายความจึงได้ส่งหนังสือไปตามบ้านคนงาน เพราะคนงานไม่ได้อยู่ที่นั้นหากพ่อ แม่คนงานช็อกเสียชีวิตใครจะรับผิดชอบต่อการสูญเสียของเขา ซึ่งประเด็นนี้ตนคงต้องปรึกษาหารือกับขบวนการแรงงานเพื่อให้ช่วยจัดการให้ความเป็นธรรมต่อเราด้วยเพราะเราต้องการแค่เจรจากับนายจ้างของเราเพื่อช่วยกันหาทางออก เรายังเชื่อว่าหากได้คุยกับนายจ้างจะสามารถหาข้อยุติได้ เพราะเรามีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันมาโดยตลอด

“ตามจริงแล้วเดิมนายจ้างจะเป็นคนดูแลและจัดสวัสดิการต่างๆให้โดยใช้แรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด ใช้ท่าทีในการพูดคุยหารือกันเสมอเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา วันนี้ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น หลังเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มีการจ้างผู้จัดการฝ่ายบุคคลใหม่เข้ามา มีการปรับเปลี่ยนบทบาทการทำงาน เพิ่มอำนาจหัวหน้า และมีการตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการสหภาพแรงงาน และการส่งหนังสือเวียนขอคืนสภาพการจ้างเดิม ทำให้เกิดความระส่ำระสายความไม่มั่นใจของคนงานที่ทำงานในบริษัท แต่อย่างไรพวกตนยังเชื่อมันในนายจ้างว่าทุกอย่างมีทางออกหากมีการพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกัน” นายเอกลักษณ์ กล่าว

นายภูมิพัฒน์ ขจรพบ คนงานชินเอกล่าวว่า ตนและเพื่ออีก 3 คนได้รับหมายเรียกผู้ต้องหา ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา ที่ออกมาเมื่อวันที่ 26 เมษายนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 มาตรา 52 ด้วยเหตุที่ต้องหาว่า “ร่วมกันพยายามทำร้ายร่างกาย นายจรัญ คัมภิรานนท์” ซึ่งในความจริงตนกับเพื่อนๆไม่เคยรู้จักหน้าตาของคนที่อ้างว่าพยายามทำร้ายร่างกายเลยแม้แต่น้อย “พวกเราได้ขอแจ้งความกลับแต่ทางตำรวจยังไม่รับแจ้งความ จึงยังไม่ทราบจะทำอย่างไรนอกจากการไปรายงานตัว และปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว พ่อแม่ขอพวกเราเป็นผู้ที่รับหมายไว้เช่นกัน ซึ่งก็ตกใจอยู่ดีๆมีหมายมาถึงบ้านว่าลูกๆของเขาทำผิด”    

นายนายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า จากการที่ทางคนงานชินเอ มาร้องทุกข์และปรึกษาหารือกับทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เพื่อให้เข้าไปช่วยเหลือนั้น จริงทาง คสรท.ได้ทำงานร่วมกับทางสภาองค์การลูกจ้างยานยนต์แห่งประเทศไทย และได้รับหนังสือขอความช่วยเหลือแล้ว กำลังดำเนินการในการรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง และงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องคนงานชินเอ “วันนี้ได้รับฟังข้อเท็จจริงจากคนงานแล้ว ดูเหมือนว่าทางนายจ้างจะว่าจ้างสำนักงานทนายความในการกระทำการแทนดังนี้ 1. มีการส่งจดหมายเวียนถึงคนงานเพื่อขอลดสวัสดิการทั้งหมด นำมาซึ่งการยื่นข้อเรียกร้องของคนงานที่มีถึง 35 ข้อด้วยจริงคือสภาพการจ้างเดิม มีข้อเรียกร้องใหม่ไม่กี่ข้อ 2. มีการใช้ความไม่รู้ของคนงานในการออกจดหมายขู่ว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย 200 ล้านบาท และการส่งหมายเรียกตัวผู้ต้องหา กรณีพยายามทำร้ายร่างกาย ไปตามบ้านเกิดของคนงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิต และครอบครัวของคนงานอย่างมาก อันนี้ต้องมีคนรับผิดชอบต่อประเด็นดังกล่าว เพราะพ่อ แม่ คนงาน ส่วนใหญ่ไม่รู้กฎหมายเมื่อเห็นข้อความต่างๆที่ดูเป็นทางการของสำนักงานฯ นำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตครอบครัว การต่อสู้ของคนงานครั้งนี้เขาต้องการความเป็นธรรมสิ่งที่เคยได้เคยมี และเขายังเชื่อว่าเขากับนายจ้างสามารถที่จะพูดคุยกันได้ จึงคิดว่ากระทรวงแรงงานคงต้องหาทางช่วยให้คนงานได้พูดคุยกับนายจ้างแทนการพูดคุยผ่านตัวแทนที่ไม่มีอำนาจ” นายชาลี ลอยสูง กล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้ส่งหนังสือเชิญชวนสมาชิก แนวร่วม พันธมิตรร่วมให้กำลังใจกับพี่น้องคนงานชินเอ ไฮเทค โดยจะมีการบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับพี่น้องคนงานชินเอเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในวันที่ 7 มิถุนายน 2555เวลา 15.00 น. ที่กระทรวงแรงงาน

นักสื่อสาแรงงาน รายงาน