กระทรวงแรงงานเร่งจบข้อพิพาทแรงงานหลังทหารทำรัฐประหาร

Untitled-4

สร.เพื่อนแรงงานไทยปิดม๊อบหลังบรรลุข้อตกลง..สัญญา 3 ปี ภายใต้บรรยากาศรัฐประหาร

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานกระทรวงแรงงานได้นัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานระหว่างสหภาพแรงงานเพื่อนแรงงานไทยและนายจ้างบริษัททีเอออโตโมทีฟพาร์ท(ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งเป็นการเจรจาครั้งที่13 หลังจากที่ทางฝ่ายนายจ้างได้ยื่นข้อเรียกร้องกับทางสหภาพแรงงานฯในวันที่ 2 เมษายน2557 และทางฝ่ายสหภาพแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้องในวันที่11 เมษายน 2557 เดิมทีการเจรจาครั้งที่13 จะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในวันที่16 พฤษภาคม2557 แต่ทางฝ่ายนายจ้างได้ขอเลื่อนมาเป็นวันที่ 22 พฤษภาคม2557 เวลา13.30 น.ที่ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน

เวลาประมาณ13.30น.ตัวแทนทั้งสามฝ่ายได้แก่ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง 9 คนฝ่ายนายจ้าง 4 คนและฝ่ายพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน 8 คนได้เข้าเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 6 ชั่วโมงซึ่งในระหว่างการเจรจาได้มีการประกาศยึดอำนาจทำรัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ จันทร์โอชาละประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานในระหว่างเวลา22.30 น.ถึงเวลา05.00 น.จึงทำให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานต้องหาทางยุติข้อพิพาทแรงงานให้เร็วที่สุดเพื่อยุติการชุมนุมของทางฝ่ายลูกจ้างในกระทรวงแรงงาน

จนเวลาประมาณ18.40 น.จึงได้ข้อตกลงร่วมกันและได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังนี้

1. บริษัทฯตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2557 จำนวน1.5 เท่าของเงินเดือน โดยจ่ายครั้งเดียวภายในสิ้นเดือนธันวาคม2557 ทั้งนี้จำนวนเงินที่พนักงานมีสิทธฺได้รับให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

2. บริษัทฯตกลงจ่ายค่าอาหารสำหรับการทำงานล่วงเวลาให้คนละ 20 บาทต่อวันโดยให้มีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน2557 เป็นต้นไป

3. สหภาพแรงงานตกลงยอมรับการไมมีการปรับค่าจ้างประจำปี 2557

4. บริษัทฯและสหภาพแรงงานฯตกลงร่วมกันหารือและศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณาจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยหารือภายในปี2557

5. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา๓ปีนับแต่วันทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยในระหว่างนี้ทั้งสองฝ่ายจะไม่ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างอีก

ทันทีที่สมาชิกสหภาพแรงงานที่ชุมนุมอยู่ภายในกระทรวงแรงงานได้ทราบว่าการเจรจาเสร็จสิ้นแล้วก็ได้ส่งเสียงแสดงความดีใจและรวมตัวกันรับฟังคำชี้แจงจากตัวแทนเจรจาซึ่งนายชาลี ลอยสูง ในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายลูกจ้างได้ชี้แจงรายละเอียดของข้อตกลงฯในแต่ละข้อและให้ทุกคนจดจำเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เอาไว้เป็นบทเรียนถือเป็นประวัติศาสตร์ของสหภาพแรงงาน และให้ไปรายงานตัวกับนายจ้างในวันที่23 พฤษภาคม2557 เวลา14.00 น.

ด้านนายสิทธิพร ดงบัง ประธานสหภาพแรงงานเพื่อนแรงงานไทยได้กล่าวขอบคุณสาชิกทุกคนที่ได้ต่อสู้ร่วมกันมาและขอบคุณพี่น้องนักสหภาพแรงงานต่างๆที่คอยให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด จากนั้นได้ชี้แจงกำหนดการในการเดินทางกลับโดยให้ทุกคนเก็บข้าวของส่วนตัวและข้าวของที่ต้องนำกลับไปให้เรียบร้อย ซึ่งจะเริ่มเดินทางกลับในวันที่ 23 พฤษภาคม2557 เวลา 09.00 น.

หลังจากนั้นทุกคนได้ร่วมร้องเพลงกันอย่างมีความสุขและจบลงด้วยการล้อมวงจับมือร้องเพลงคำมั่นสัญญาซึ่งทำให้มีผู้ชุมนุมหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันเก็บข้าวของเตรียมตัวกลับไปรายงานตัวในวันรุ่งขึ้น

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก รายงาน