กระจกอาซาฮี จับมือ สหภาพแรงงานฯ สานฝันแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น

บมจ.กระจกไทยอาซาฮี เชิญองค์กรแรงงานของลูกจ้าง 3 แห่ง หารือทิศทางมุ่งสู่ความสำเร็จด้านแรงงานสัมพันธ์ หวังก้าวสู่บริษัทฯชั้นนำสมบูรณ์แบบทุกมิติ หลังประสบความสำเร็จด้านคุณภาพผลผลิต ลูกจ้างเฮ ขานรับ หวังแก้ปัญหาเรื้อรัง สู่สวัสดิการเสมอภาค เท่าเทียมกัน
 
เมื่อวันที่21 มกราคม 2554 ผู้แทนฝ่ายบริหาร บมจ.กระจกไทยอาซาฮี ผู้ผลิตกระจกแผ่นเรียบคุณภาพสูงชื่อดัง รายใหญ่ รายแรกของประเทศ เชิญสหภาพแรงงานทั้ง 3 แห่งในเครือเอจีซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) ปรึกษาหารือ ประเด็น ความร่วมมือ การประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2554 ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดกลางมีสหภาพแรงงาน ณ ห้องประชุม ควอเทอร์ บี สาขาโรงงานสมุทรปราการ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 30 คน ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายบริหารฯ, ประธานสหภาพแรงงาน ทั้ง 3 แห่งและคณะกรรมการ
 
นายบรรเจิด โพธิ์ศรี ประธานสหภาพแรงงานกระจกไทย ในฐานะผู้ประสานงาน และ หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายสหภาพ กล่าวว่า การที่บริษัทฯมีแนวคิดด้านแรงงานสัมพันธ์นั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะที่ผ่านมา กว่า 45 ปี บริษัทฯกับสหภาพแรงงานฯ ก็ยึดถือแนวทางด้านแรงงานสัมพันธ์มาโดยตลอดอยู่แล้ว ดูได้จากการยื่นข้อเรียกร้องในแต่ละครั้ง เราไม่เคยขัดแย้งกันรุนแรงถึงขั้นหยุดงานเลย มีบ้างที่เราไม่เข้าใจกัน แต่ก็เป็นเพียงลิ้นกระทบฟัน ประสาพี่-น้อง สุดท้ายก็จบลงด้วยความปองดองกันได้ตลอด
 
นายอภิศักดิ์  ภัทรศักดิ์กำจร หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและบริหาร โรงงานสมุทรปราการ ผู้แทนฝ่ายบริษัทฯ กล่าวว่า แนวนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ เป็นนโยบายที่บริษัทฯให้ความสำคัญมาโดยตลอด แต่ในปีนี้ บริษัทฯมีความปรารถนาให้สังคมได้รับรู้ถึงความสำเร็จด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม คณะผู้บริหารฯพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ และ มีความสุขตลอดช่วงเวลาที่เราร่วมงานอยู่ด้วยกัน
 
นายวชิรวรงค์  ปานาพรม ประธานสหภาพแรงงาน เอจีซี ระยอง กล่าวว่า เห็นด้วยและพร้อมสนับสนุนกิจกรรมนี้ เพราะเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ คิดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นเกลียวเชือกที่ถักทอให้เราแน่แฟ้นกันมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตามหลักพื้นฐานการบริหาร
 
นายรุ่งฤทธิ์  พรรญราช กรรมการบริหารสหภาพแรงงานกระจกไทยอาซาฮี ชลบุรี กล่าวว่า กิจกรรมนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุง และ เปลี่ยนแปลงสวัสดิการต่างๆที่ 3 โรงงาน มีความแตกต่างและเหลื่อมล้ำกันอยู่ในหลายๆจุด ให้เหมาะสม ตรงกัน เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะเรื่องระเบียบสวัสดิการที่เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน
บรรยากาศการประชุมหารือเป็นไปด้วยความเรียบง่ายกันเอง มีการแลกเปลี่ยน สอบถามกันอย่างกว้างขวาง และ หลากหลาย
เราคาดหวังว่ากิจกรรม การประกวดสถานประกอบการดีเด่นในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ คนงาน ได้รับความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการทำงาน อาทิเช่น เรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน การจ้างงานที่เป็นธรรม การมีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน และ อื่นๆ ถึงแม้ว่า จะเป็นที่น่าพอใจ ระดับหนึ่งแล้วก็ตาม 
พวกเรามุ่งมั่นร่วมกันว่า เราจะประสบความสำเร็จ และ ผ่านการตรวจสอบ จนได้รับเกียรติบัตรรับรองความสัมพันธ์ของพวกเรา ชาวกระจก ได้ไม่ยากนัก นายบรรเจิด กล่าวทิ้งท้ายอย่างมีความหวัง
 
จากนั้น เวลา 17:30 น. คณะสหภาพแรงงานทั้งหมดก็ร่วมประชุมกลุ่มสหภาพแรงงานในเครือ เอจีซี กรุ๊ป (ประเทศไทย)  ณ ร้านอาหาร น.โภชนาการ ถ.สุขสวัสดิ์ เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน และหารือกัน ในเรื่องความร่วมมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กันสมาชิกสหภาพในกลุ่มฯ เป็นการประชุมตามวาระ 3 เดือน ซึ่งในการนี้ สหภาพแรงงานเคมีไทย อาซาฮีโซดาไฟ เข้าร่วมประชุมด้วยเป็นครั้งแรก อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอุดมศักดิ์ บุพนิมิต ประธานสภาองค์การลูกจ้างองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาสหภาพแรงงานกระจกไทย เข้าร่วมสังเกตุการณ์ประชุมแลกเปลี่ยนและแนะนำ ทิศทางแรงงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
 
ประเด็นสนทนาหลัก เรื่อง ยกระดับความร่วมมือ จาก กลุ่มสหภาพฯ เป็นการจัดตั้ง สหพันธ์แรงงาน เพื่อให้สอดคล้องและได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ที่ประชุมมีมติให้พิจารณาและดำเนินการเร่งด่วน หากมีมติเห็นพ้องตรงกัน โดยประธานสหภาพฯทุกแห่งเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน
 
นายพีรศักดิ์ สกุลเขียว นักสื่อสารแรงงานภาคตะวันออก พื้นที่ อมตะ-เวลโกรว์ รายงาน